ЗаЕдно Добро – ЕКС31

Share

Проектът „ЗаЕдно добро“ангажира група младежи в качествени солидарни дейности в контекста на Европейски корпус за солидарност,

Проектът има за цел чрез дейностите си да насърчи и мотивира повече млади хора и граждани за активни доброволчески дейности като с това допринасят за утвърждаване и постигане на европейските ценности.

По проекта са планирани дейности за изготвяне профил на доброволеца, посредством фокус-група; изготвени на страница в социалните мрежи с платформа и месечна класация за номиниране на доброволци, чрез която те ще могат да разкажат за своя вдъхновяващ пример;

осъществяване на информационен тур – „ДоброТур за солидарност“, с цел популяризиране на доброволческите дейности и приноса на Европейският корпус за солидарност в полза на местните общности.

форум „Чаено парти“, предшестващ националния конкурс „Доброволец на годината“:
заключително събитие „ЗаЕдно добро бъдеще“, по време на което ще бъдат планирани последващи дейности за продължаване на проекта за солидарност.

Периодът за изпълнение на проекта е 10 месеца.

Проектът ще се реализира на територията на три от регионите за планиране в България: югоизточен, североизточен и южен централен. Основните дейности ще се реализират в Бургас.