МИКЦ АСТИКА

Share

Младежки информационно- консултантски център

„А С Т И К А – Б у р г а с“ 

НПМ (2016-2020)

 има за цел да предостави качествени и достъпни услуги, които да съответстват на потребностите и интересите на младите хора.

Нашата Задача е:

·         Да  повишим мотивацията на младите хора в обществения живот

·         Да насърчим младежко доброволчество, предприемачество и зони за свободно време.

·          Да  подпомогнем реализацията на младежките общности и адаптивността им към европейските ценности и стандарти –

·         Да предоставим  качествени информационно-консултантски услуги и неформално обучение на младите хора.

ИНФОРМАЦИЯ: ЕС, младежки програми и проекти, доброволчество, възможности за професионална реализация, младежка заетост, предприемачество, човешки и граждански права, личностна реализация, свободно време, социално развитие на младите хора, неформално обучение, образование, младежко участие, мобилност, околна среда и здраве и много друга.

КОНСУЛТАЦИИ:

„ Превенция, социално включване, доброволчество и  физическа активност”

„Информационни услуги“

„ Граждански права, младежко участие,  медиация и предприемачество”

 

Професионално ориентиране, кариерно развитие, младежка мобилност и проекти.

ОБУЧЕНИЯ

неформално обучение в областта

 •  „Междуличностна, общностна и училищна медиация “; „Европейско гражданство и права на човека”; „Младежко участие”
 • „Академия за активни млади избиратели“
 • „Емоционална интелигентност и мотивация“
 • „Разработване на проектни предложения и идеи”
 •  „Доброволчеството като философия и начин на живот“

 

 Участие в доброволчески инициативи „СВОБОДНА ЗОНА“:

 •  Дни  за младежка активност –
 • Mowe week
 • Free Hugs
 •  Международен ден на младежта – 12 август
 •  Младежко чаено парти за деня на доброволеца – 5 декември
 •  Международен ден на прегръдката – 21 януари
 •  Международен ден на толерантността – 16 ноември
 •  Зелени дни – Е-отпадъци!
 •  Часът на земята – март
 •  Кампания  за превенция за ХИВ/СПИН – 1 декемврии 14 февруари
 •  Ден на любовта – 14 февруари
 • Фестивал на уличното изкуство, флашмоб пърформънси
 •  Ден  на книгата и  много други.

ВСИЧКИ УСЛУГИ, КОНСУЛТАЦИИ И ИНФОРМАЦИЯ СА БЕЗПЛАТНИ ЗА МЛАДЕЖИ ОТ 15 ДО 29 ГОДИНИ на територията на бургаска област!!!

66 thoughts on “МИКЦ АСТИКА

 1. Pingback: tombala siteleri
 2. Pingback: elexusbet
 3. Pingback: buy stromectol
 4. Pingback: ivermectina price
 5. Pingback: cialis milligrams
 6. Pingback: ivermectin 5
 7. Pingback: order ventolin
 8. Pingback: trcasino
 9. Pingback: ivermectin price
 10. Pingback: meritking
 11. Pingback: meritroyalbet
 12. Pingback: men viagra pills
 13. Pingback: cialis pills price
 14. Pingback: meritroyalbet
 15. Pingback: eurocasino
 16. Pingback: eurocasino
 17. Pingback: meritroyalbet
 18. Pingback: madridbet
 19. Pingback: eurocasino
 20. Pingback: elexusbet
 21. Pingback: meritking
 22. Pingback: 25 mg viagra price
 23. Pingback: 100 viagra pills
 24. Pingback: viagra 150 tablet
 25. Pingback: order cialis net
 26. Pingback: free ed pills
 27. Pingback: tadalafil
 28. Pingback: cheap ivermectin
 29. Pingback: buy viagra dubai
 30. Pingback: deltasone 20mg for

Вашият коментар