Моето синьо лято

Share

Фондация „АСТИКА“ обявява IX-ти национален конкурс за стихове

„Моето синьо лято“ 2018

https://goo.gl/forms/ztim6OMoGFo7ie9y1
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
В конкурса могат да участват младежи и възрастни от цялaта страната, като участниците ще бъдат разделени в две възрастови категории:
– младежи от 14 до 29 години.
– възрастни 30+ години.
Всеки може да участва в конкурса най-много с до две НЕПУБЛИКУВАНИ авторски произведения, всяко с дължина не повече от една страница.
Стиховете трябва да са с тематика за морето и ваканционните мигове.
Най-добрите стихове ще бъдат отличени с грамоти, а победителите в двете категории с предметна награда и почетна грамота.
Конкурсните творби ще бъдат селектирани от пет членно независимо национално жури.
По време на конкурса националното жури ще определи и авторските творби, които ще бъдат публикувани в годишния алманах на фондация „Астика” – „Моето синьо лято” – 2018.
Допълнителни условия:
– Участниците в конкурса се задължават да не публикуват своите стихове в други медии, печатни и електронни издания до приключване на конкурса – 15.09.2018 г.
С участието в конкурса всеки участник, автор на стихове предоставя правото на фондация „Астика”, като организатор на конкурса, да публикува без условно конкурсните творби, както и да ги включи за публикация в годишния печатен алманах „Моето синьо лято”, издание 2018.
Конкурсът „Моето синьо лято“ 2018 се реализира с подкрепата на Община Бургас.
Начало на конкурса 24.05.2018г.
Краен срок за изпращане на творбите: 15.09.2018г.
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени най-късно до 10.10.2018 г. на интернет страница: www.astika.eu.
УСПЕХ!
С пожелание за едно вълнуващо и творческо синьо лято.
Фондация „Астика“ в качеството си на организатор на конкурса си запазва правото да ползва и публикува изпратените за участие конкурсни творби, като всеки участник с изпращането си в конкурса се съгласява с това!