Обучения

Share

Разработване на програми и провеждане на обучения по тематика подбрана в резултат на проучване по отношение на интересите, потребностите и проблемите на младежката общност. Обученията са за придобиване на знания и опит в различните области на изграждане и реализиране на личността. Ще бъдат реализирани обучения (тренинги /семинари) за: толерантност и междукултурна комуникация, работа с медии и ефективна презентация, тиймбилдинг, човешки права, младежки работници, управление на конфликти и медиация, превенция на рисковото социално поведение, разработване на младежки проекти.

По време на дейността ще бъдат използвани методите на неформалното обучение, лекции, ролеви игри, презентации, работа в групи и др.

13 thoughts on “Обучения

Вашият коментар