Свободна зона

Share

Реализиране на дейности за свободното време на младежите, като целта е да се повиши тяхната мотивация за собственото им развитие и участие в обществения живот чрез  доброволчество, и зони за свободно време.  По дейността  е предвидено реализиране на инициативи и кампании,  свързани със «Световни дни за младежка активност», «Европейска седмица за младежка активност» и «Международен ден на младежта» – 12 август.  Освен посочените ще бъдат реализирани и традиционните инициативи за организацията и младежите от региона: «Младежко чаено парти за деня на доброволеца», «Международен ден на прегръдката», «Международен ден на толерантността» и «Зелени дни – Е-отпадъци!», «Борса на младежки идеи», «Часът на земята”, Кампания  за превенция за ХИВ/СПИН и  младежки културни събития посветени на деня на любовта (14 февруари) и деня на книгата.