Доброволец на годината

Share

Фондация “Астика” получи свидетелство за регистрация на марка.

С регистрационен № 99161 от 14.09.2017 г., Патентното ведомство на Република България официално регистрира марката “ДОБРОВОЛЕЦ НА ГОДИНАТА” като притежание на фондация “Астика”, за следващите 10 години.

Регистрацията на марката е заслужено признание за активната дейност на фондацията, за насърчаване и поощряване на доброволчеството в България.

На 5 декември 2017 г. в град Бургас, в КЦ “Морско казино” за VII-ма поредна година, фондация “Астика” ще връчи годишните призове “Доброволец на годината”. Номинациите за конкурса се осъществяват онлайн, до 19 ноември 2017 г., на следния интернет адрес:  https://goo.gl/forms/4f8vmZTC01QpfUyw1

This entry was posted in 1st page. Bookmark the permalink.