Класове по турски език с доброволците по програма Еразъм+

Always ask before borrowing. Don’t hit your classmates. Speak kindly and gently.

Share
Постоянна връзка.