Месечни архиви: октомври 2020

Номинация за национален конкурс „Доброволец на годината“- 2020

Share

Фондация „Астика“ обявява процедура за номинации в X-я национален конкурс „Доброволец на годината“, издание – 2020. Процедурата е отворена от 00:00 часа на 24 октомври 2020 г. до 23:59 часа на 15 ноември 2020 г.

Националният конкурс „Доброволец на годината“ има за цел да отдаде заслужено признание на участниците в доброволчески дейности, допринесли за подобряване на благосъстоянието, толерантността и солидарността в обществото.
Правила за номиниране:
За участие в конкурса могат да бъдат номинирани български или чуждестранни гражданини, навършили 14 г., които са осъществили доброволчески дейности през последната календарна година в една от следните тематични области:
1. Хуманитарни дейности (опазване и съхранение на човешкия живот и здраве; подобряване благосъстоянието на хора в неравностойно положение; социална дейност, помощ в хуманитарни акции);
2. Околна среда (опазване, развитие и възстановяване на околната среда, природозащитни акции, подобряване на средата за живот в градските ариали);
3. Права на човека (промотиране и защита правата на човека; насърчаване на толерантността и превенция на всички форми на дискриминация; гражданско участие)
4. Култура и изкуство (дейности за подпомагане и развитие на човешките културни ценности, културното многообразие и креативност, опазване на културното наследство и др);
5. Спорт и физическа активност (насърчаване на физическа активност, масовия спорт);
6. Европейски корпус за солидарност; (от 2019г., наградата се връчва на доброволци участващи в програмата Европейски корпус за солидарност)

Забележка: Номинациите трябва да бъдат подкрепени с ясни и убедителни доказателства за реален принос на номирания в съответната тематична област на доброволческа дейност. Като доказателства могат да бъдат посочени: снимки, линкове към интернет страници и социалните медии, публикации в електронни и печатни издания, препоръки и атестации на организации или институции. Материали, свързани с номинациите може да бъдат изпратени в рамките на обявения краен срок- 15.11.2020г. ,чрез електроната форма за номинация.

Допълнителна информация:
1. Официален организатор на национален конкурс „Доброволец на годината“ (наричан по-долу за краткост „Конкурс/ът“) е фондация „Астика“ (наричана по-долу и за краткост „Организатор/ът“).
2. „Доброволец на годината“ е защитена марка, регистрирана в Патентното ведомство на Република България. Изключителните права на марката са интелектуална собственост на фондация „Астика“.
3. Конкурсът се провежда ежегодно
4. Конкурсът се провежда в няколко етапа:
4.1. Процедура за номинации „Доброволец на годината“.
4.1.1. Осъществява се онлайн – чрез електронна форма
4.1.2. Номинациите за 2020 г. се осъществяват в шест тематични области: хуманитарни дейности; околна среда; човешки права; култура и изкуство; спорт и физическа активност; Европейски корпус за солидарност.
*За целите на този конкурс доброволческа дейност не е: участие в обучения, обмени, семинари, стажове, както дейности на номинирания, свързани с обичайните му трудови задължения.
4.2. Селекционна процедура:
4.2.1. Проверка на номинациите за съответствие на избраната тематична област и предоставените доказателствата за осъществен доброволчески принос. (Решение на селекционната комисия-16 ноември 2020 г.)
4.2.2. Оценка на номинациите и класиране. Осъществява се от независима петчленна национална селекционна комисия. На този етап е възможно провеждане на интервю с номинираните кандидати. (Решение на селекционна комисия – 20 ноември 2020 г.)
4.2.3. Официално обявяване на резултатите от Конкурса и връчване на призове и грамоти – на официална церемония (Бургас, 5 декември 2020 г.).
(Критериите за номиниране и класиране на номинираните са посочени в пълната версия на Правилата за националния конкурс, публикувана на сайта на Организатора: www.astika.eu)
5. Обявяване на резултатите и награждаване. Резултатите от конкурса се обявяват на официална церемония на 5 декември в гр. Бургас. По време на церемонията призьорите в конкурса ще бъдат удостоени с сертификат, статуетка.

Пълната информацията за конкурса се публикува на интернет страницата: www.astika.eu

Линк за номинаци: https://forms.gle/qbxPY8g3H5oCoaJe7

Резултати от единадесетото издание на националния конкурс за стихове „Моето синьо лято” 2020

Share

Резултати от единадесетото издание на националния конкурс за стихове

„Моето синьо лято” 2020

Стана традиция през лятната ваканция да обявяваме конкурса за стихове

„Моето синьо лято“ посветен на  морето и ваканционните мигове.

И тази година журито бе възхитено  от  творчеството на всички автори!

До крайния срок – 15 септември 2020 г., получихме 212 творби,  от 128 автораи от цялата страна.

Конкурсните творби бяха разгледани от жури в състав:

Любомир Вълков -председател

Членове:

Доц.Мария Ганева

Атанасия Петрова

Тома Троев

Апостол Стойчев

Кремена Цанкова

което взе  своето решение на 04 октомври 2020г., в град Бургас.

 ОБЯВЯВА:

Победител в категория  15-29 години:

Касандра Пламенова Недялкова

МОРЕТО В МЕН

Морето в мен съвсем не си отива

и сгушено в скалите си мълчи,

а аз се чувствам като самодива,

прегърната от морските вълни.

Морето в мен е истински приятел,

то пази тайните ми, моите мечти,

в душата ми морето-наемател,

за сто живота наем предплати.

Морето в мене ще живее вечно,

живота ми завинаги плени,

морето аз обичам безконечно,

и никой няма да ни раздели.

Победител в категория 30+ се присъжда на:

Ангелина Иванова Михайлова

ЛЯТО И МОРЕ

Облече си лятото синьо небе,

разпусна къдрици вълнисти

и огън от жаркото слънце си взе,

окъпа се в пориви чисти.

И резен от диня до дъно изпи

с прохладата сладка и свежа,

кръвта му младежка с вълните кипи,

люлее се в тяхната мрежа.

Наниза си мидички бели в гердан

и хукна по пясъка босо,

в очите му плиска се син океан,

щастливо е то, златокосо.

Хвърчила пуска от облаци бели

като палав, немирен хлапак,

нямат мечтите му бряг и предели

и при него завръщат се пак.

Извеза си мантия царска с брилянти

да загърне златистия плаж,

вечер му свирят щурци музиканти,

светят звездиците – цял екипаж.

Вижда то всичко с окото на фара –

светулка в тъмата среднощна.

Сякаш магнит е, привлича ни с чара

магията морска и мощна.

На възел умело бурите връзва

и приспива ги в пясъчен бряг,

то на сърцето към пристана бърза

на вълните с безспирния бяг.

Оставя ни спомени – кошница цяла,

изтъкана от смях и лъчи

и няма да има с морето раздяла,

щом живее в сърца и души.

Поощрителна награда в същата категория за:

Хари Спасов Спасов

Морето

Морето говори и пее,

на своят си, морски език.

Морето шепти и се смее,

ела го послушай за миг!

Морето играе, танцува

със стъпки на майстор велик .

Морето трепти и бушува,

ела го погледай за миг!

Морето мечтае, сънува

за своите морски неща.

Морето, морето те чува,

ела, говори му сега!

Още веднъж журито изказва благодарност на всички участници в единадесетото изданието на националния конкурс за стихове „Моето синьо лято”  2020, като Ви пожелава здраве и нови творчески моменти, като Ви очаква в новот дванадесето  издание през лятото на 2021 в периода 24 май- 15 септември.

Park(ing) Day

Share

Доброволците на фондация „Астика“, по партньорски проект на ЕК, „Заедно презз времето“, програма Европейски корпус за солидарност и местни младежи-доброволци от младежките организации на сдружение „АСУ Делфи“, „Младежка добрволческа мрежа за пета поредна година се включха в международната инициатива Park(ing) day, събитието тази година се проведе на 18.09.2020 г. Инициативата се проведе в района на „Синя зона“, в Бургас на ул. „Константин Фотинов“ на пресечката с ул. „Алеко Богориди“, от 08:00 до 19:00 часа, на 18 септември 2020 г.
Идеята на инициативата бе доброволците да реализират временен дизайн на пространството.
По време на инициативата доброволците промотираха програмата „Европейски корпус за солидарност“, национален конкурс „Доброволец на годината“.
„Park(ing)day“ е ежегодно световно събитие, в което творци, художници, дизайнери и граждани превръщат платените места за паркиране във временни обществени паркове. Tрадиционно инициативата се провежда в цял свят в третия петък на месец септември. Целта на инициативата е да насочим вниманието на младите и жителите на града, към идеята за по хармонично градско развитие и креативност, да насърчим природсъобразния начин на живот в града и да стимулираме по ефективно използване на градските пространства.
Вижте по-малко