Ежегодната инициатива „Free Hugs“ на фондация Астика 2021

Share
От 2011 година фондация Астика ежегодно провежда инициативата „Free Hugs“ в България. Ползите са изключително много, а усмивките и емоциите безкрайни, които рефлектират за жизненото ни съществуване. Поради епедимеологичната обстановка ние сме подготвили кратък филм, за да ви запознаем с историята и интересни факти около прегръдката. За целта в условия на пандемия имаме и специална инсталация на прегръщащтите ръце която ще бъде пред фондация Астика на 21.01. 21 от 11:00 часа, когато е и международния ден на прегръдката, същата ще може да видите и във филмчето. Инициативата всяка година се подготвя и реализира с помощта на доброволците към фондация Астика. По време на събитието ще видим и филмчето, което ще може да проследим премиерно от канала на организацията в youtube.com.
Ето и самият линк: https://www.youtube.com/watch?v=kJ8MXaT_bpc
Tази година доброволците са по проект „Заедно през времето“ на програма Европейски корпус за солидарност.

Доброволец на фондация „Астика“ с награда „Човек на годината“

Share

Доброволецът Руси Милев участник в проект на фондация Астика по програма Европейски корпус за солидарност беше удостоен с подгласната награда “Човек на годината” от Български хелзинкски комитет за организирането на събития срещу хомофобията в Бургас.

Ето какво споделя Руси Милев за наградата:

„Преди всичко искам да благодаря на хората, който са ме номинирали и подкрепили – в това число и на  колегите от фондация “Крокус”, сдружение “АСУ”, “Делфи” и фондация “Астика”. Считам, че този заслужен принос не е само за мен, но и за всички тези смели младежи и граждани, които участваха и подкрепиха протеста ни срещу хомофобията, агресията и езика на омразата. Това което се случи в Бургас е с огромно значение не само за ЛГБТИ-общността, но и за всички български граждани, които се борят и отстояват човешките права за всеки. Определено това е сигнал за положителна видимост на ЛГБТИ общността, защото се вижда решителността на младите хора да променят нещата. Демонстрацията в Бургас беше позитивен протест срещу омразата и закостенялото мислене на част от българското общество. Това не променя факта, че ние сме изправени пред сериозен проблем, защото все още българските политици не осъзнават необходимостта от това да осигурят равни права за всички български граждани. Проблем са и част от кампаниите, които използват страха и езика на омразата срещу ЛГБТИ общността за да осигурят политически дивиденти. Много млади хора не разбират същността и значението на своите асоциални прояви. Именно затова е нашата роля да изградим култура на доверие. Ние не сме заплаха, а сме нормални граждани, които дават съществен принос за развитие и благосъстояние на обществото. Започнах сам с идеята за това събитие. Не съм предполагал, че то ще бъде широко подкрепено. Веднага след като оповестих събитието разбрах, че има много хора, който подкрепят тази идея и са готови да работят за тази кауза. Сега вече не съм сам и работя в екип от съмишленици с подкрепата на неправителствените организации в града. Имаме планове за 2021 година, като изграждане и укрепване на местна мрежа на активисти и подкрепяща среда, както и отделни инициативи, които ще започнем още в началото на годината. Едно от основните предизвикателства е продължаващата социална изолация. Другото важно предизвикателство за мен, както и за цялата ЛГБТИ общност, е България да въведе общ регламент за признаване статута на ЛГБТИ семействата както и правата на техните деца.“

Пожелавам една здрава и изпълнена с обич и хуманност година.

Източник:

HUGE.BG

Победителя в единадесетият национален конкурс за стихове „Моето синьо лято“ 2020 в категория 30+

Share

Ангелина Иванова Михайлова

ЛЯТО И МОРЕ

Облече си лятото синьо небе,

разпусна къдрици вълнисти

и огън от жаркото слънце си взе,

окъпа се в пориви чисти.

И резен от диня до дъно изпи

с прохладата сладка и свежа,

кръвта му младежка с вълните кипи,

люлее се в тяхната мрежа.

Наниза си мидички бели в гердан

и хукна по пясъка босо,

в очите му плиска се син океан,

щастливо е то, златокосо.

Хвърчила пуска от облаци бели

като палав, немирен хлапак,

нямат мечтите му бряг и предели

и при него завръщат се пак.

Извеза си мантия царска с брилянти

да загърне златистия плаж,

вечер му свирят щурци музиканти,

светят звездиците – цял екипаж.

Вижда то всичко с окото на фара –

светулка в тъмата среднощна.

Сякаш магнит е, привлича ни с чара

магията морска и мощна.

На възел умело бурите връзва

и приспива ги в пясъчен бряг,

то на сърцето към пристана бърза

на вълните с безспирния бяг.

Оставя ни спомени – кошница цяла,

изтъкана от смях и лъчи

и няма да има с морето раздяла,

щом живее в сърца и души.

„Овластяване на младите – да започнем от днес” на Aсоциация на работещите с младежи и доброволци организации в България

Share

Проектът с продължителност 15 месеца, от 01.10.19 до 31.12.20 г., на асоциация на работещите с младежи и доброволци организации в България, се осъществи в няколко града с организиране на срещи в тях с членовете на асоциацията и младежи и младежки организации. Събитията бяха с представители на 16-те неправителствени организации, участващи в асоциацията.

Въпреки трудните времена покрай Ковид-19 организаторите успяха да осъществят дейностите по проекта в градовете Стара Загора, Бургас, Сливен, Велико Търново, Трявна, Павел баня и Казанлък. Срещите в различните градове бяха и с представители на организации и младежи, активни в младежката сфера. Конкретен пример за такава среща беше в гр. Сливен, с представители на Младежки общински съвет-Сливен и Младежки дом Сливен, или в гр. Казанлък и гр. Трявна, по време на еко фестивал Казанлък и фестивала „Fun навън” с Дискусията на тема: “Живот с нулев отпадък – практични съвети как да намалим отпадъка, който генерираме в ежедневието” и работни ателиета за направа на еко торбички и паста за зъби. Всички имаха възможност да общуват с Блажка Димитрова, основоположник на идеята за живот без отпадъци.

По време на проекта участниците имаха възможност да се запознаят и с новата програма „Европейски корпус за солидарност”, по който се финансира проекта „Овластяване на младите – да започнем от днес” на асоциация на работещите с младежи и доброволци организации в България.

Младежи доброволци разказват своя опит в проект на фондация Астика- „ЗаЕдно Добро“

Share

Видеото цели да насърчи и мотвира повече хора да дадат своя принос като добровлци. Участниците споделят своя добър опит като доброволци. Филмът е създаден по време на дейността „ДоброТур“ в градовете: Стара Загора; Смолян; Шумен; Пловдив и Бургас. „ЗаЕдно Добро“ е проект за солидарност по програма Европейски корпус за солидарност реализиран от 5 младежи доброволци с подкрепата на фондация Астика, проекта цели да стимулира общественото съзнание към заслужено признание на доброволците и техния пример, за насърчаване на солидарността в обществото и отделните общности като мотивира младите хора и гражданите за по-активни действия за постигане целите на ЕС – толерантна, справедлива, социална жизнеспособна Европа.

Проектът „ЗаЕдно добро“ангажира група младежи в качествени солидарни дейности в контекста на Европейски корпус за солидарност, които планират, подготвят и реализират дейности за обучение чрез правене, за промотиране на доброволчеството и заслугите на доброволците, които чрез мисията си допринасят за развитие на солидарността на програмата.

Проектът има за цел чрез дейностите си да насърчи и мотивира повече млади хора и граждани за активни доброволчески дейности като с това допринасят за утчърждаване и постигане на европейските ценности, за една толерантна, справедлива, социална Европа, без дискриминация, базирана на човешките ценности, солидарност и благоденствие.

„ЗаЕдно Добро“ в кадри

Фондация „Астика” стартира проект „Повишаване компетенциите на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна образователна среда” с № BG05M2OP001-3.017-0050 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Share

Фондация „Астика” стартира проект „Повишаване компетенциите на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна образователна среда” с № BG05M2OP001-3.017-0050 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.,по процедура Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна сред BG05M2OP001-3.017

Проектът има за цел да повиши професионалните компетентности на учителите, директорите и другите педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда и за преподаване на знания и формиране на умения у децата и учениците за възприемане на етнокултурните различия.

 Негови специфични цели са:

  1. Разработване и прилагане на стратегии, програми и планове за квалификация на педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда на десет образователни институции (детски градини и училища) от област Бургас;
  2. Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти и образователни медиатори за работа в мултикултурна среда, с оглед повишаване на техните компетенции за равнопоставено участие на ученици и повишаване на мотивацията за учене, подкрепа на културната идентичност на децата и учениците; създаване на подходящ социално-педагогически климат в съответното училище или детска градина.

За постигане на целите ще бъдат реализирани основни дейности:

  1. Разработване на стратегии, планове, програми, анализи и препоръки за работа в мултикултурна среда на партниращите образователни институции;
  2.  Реализиране на тридневни краткосрочни обучения за педагогически специалисти и образователни медиатори, без присъждане на квалификационен кредит
  3. Краткосрочни обучения за педагогически специалисти, с присъждане на 2 или 3 квалификационни кредити.

Целева група на проекта са: 245 учители, директори на училища и детски градини, други педагогически специалисти, и 5 образователни медиатори, от партниращите училища и детски градини.

Проектът се осъществява от фондация „Астика“ в партньорство с: ДГ „Вълшебство“ и ДГ „Яна Лъскова“ – гр. Карнобат; ОУ „Христо Ботев“- с. Трояново; ОУ „Светлина“- с. Тополица, СУ „Христо Ботев“- гр. Сунгурларе; Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника- гр. Бургас, СУ „Христо Ботев“- гр. Камено, ОУ „Христо Ботев“ – с. Лозарево, ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ – с. Манолич, ОУ „Отец Паисий“ – с. Съединение

Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца.