PARK(ING) DAY 2019 – Моментите

Галерията съдържа 23 снимки.

Share
Още галерии | Коментарите са изключени за PARK(ING) DAY 2019 – Моментите

PARK(ING) DAY

Share

PARK(ING) DAY

За трета поредна година Бургас се присъединява към глобалната инициатива PARK(ing) Day, която се провежда всяка година в различни градове в Европа и Америка. PARK(ing) Day е ежегодно и отворено за участие събитие, в което граждани, артисти, различни организации и бизнеса си партнират в преобразяване на очертаните места за паркиране във временни публични пространства.

Целта е за един ден паркоместата за автомобили да се превърнат в пространства за хората, И тази година в проявата в Бургас участват младежките организации АСУ „Делфи“ и фондация „Астика“ с младежи от Европейска доброволческа служба и Европейски корпус за солидарност.

Публикувано в 1st page | Коментарите са изключени за PARK(ING) DAY

Номинации за националния конкурс „Доброволец на годината“ 2019

Share

 

Номинация за национален конкурс

„Доброволец на годината“- 2019

Фндация „Астика“ обявява процедура за номинации в IX-я национален конкурс „Доброволец на годината“, издание – 2019. Процедурата е отворена от 00:00 часа на 12 август 2019 г. до 23:59 часа на 10 ноември 2019 г. Номицаите за конкурса се подават онлайн (тук).

Националният конкурс „Доброволец на годината“ има за цел да отдаде заслужено признание на участниците в доброволчески дейности, допринесли за подобряване на благосъстоянието, толерантността и солидарността в обществото.
Правила за номиниране:
За участие в конкурса могат да бъдат номинирани български или чуждестранни гражданини, навършили 14 г., които са осъществили доброволчески дейности през периода от 01.11.2018 до 31.10. 2019 г. в една от следните тематични области:
1. Хуманитарни дейности (опазване и съхранение на човешкия живот и здраве; подобряване благосъстоянието на хора в неравностойно положение; социална дейност, помощ в хуманитарни акции);
2. Околна среда (опазване, развитие и възстановяване на околната среда, природозащитни акции, подобряване на средата за живот в градските ариали);
3. Права на човека (промотиране и защита правата на човека; насърчаване на толерантността и превенция на всички форми на дискриминация; гражданско участие)
4. Култура и изкуство (дейности за подпомагане и развитие на човешките културни ценности, културното многообразие и креативност, опазване на културното наследство и др);
5. Спорт и физическа активност (насърчаване на физическа активност, масовия спорт);
6. Европейски корпус за солидарност; (от 2019г., наградата се връчва на доброволци участващи в програмата Европейски корпус за солидарност)

Забележка: Номинациите трябва да бъдат подкрепени с ясни и убедителни доказателства за реален принос на номирания в съответната тематична област на доброволческа дейност. Като доказателства могат да бъдат посочени: снимки, линкове към интернет страници и социалните медии, публикации в електронни и печатни издания, препоръки и атестации на организации или институции. Материали, свързани с номинациите може да бъдат изпратени в рамките на обявения краен срок- 10.11.2019г. , по един от следните начини: на електронен адрес: astika2003@abv.bg или на пощенски адрес: Бургас 8000, п.к. 290 – „За Национален конкурс „Доброволец на годината“.

Допълнителна информация:
1. Официален организатор на национален конкурс „Доброволец на годината“ (наричан по-долу за краткост „Конкурс/ът“) е фондация „Астика“ (наричана по-долу и за краткост „Организатор/ът“).
2. „Доброволец на годината“ е защитена марка, регистрирана в Патентното ведомство на Република България. Изключителните права на марката са интелектуална собственост на фондация „Астика“.
3. Конкурсът се провежда ежегодно в периода август – ноември.
4. Конкурсът се провежда в няколко етапа:
4.1. Процедура за номинации „Доброволец на годината“.
4.1.1. Осъществява се онлайн – чрез електронна форма, в периода август – ноември.
4.1.2. Номинациите за 2019 г. се осъществяват в шест тематични области: хуманитарни дейности; околна среда; човешки права; култура и изкуство; спорт и физическа активност; Европейски корпус за солидарност.
*За целите на този конкурс доброволческа дейност не е: участие в обучения, обмени, семинари, стажове, както дейности на номинирания, свързани с обичайните му трудови задължения.
4.2. Селекционна процедура:
4.2.1. Проверка на номинациите за съответствие на избраната тематична област и предоставените доказателствата за осъществен доброволчески принос. (Решение на селекционната комисия-15 ноември 2019 г.)
4.2.2. Оценка на номинациите и класиране. Осъществява се от независима петчленна национална селекционна комисия. На този етап е възможно провеждане на интервю с номинираните кандидати. (Решение на селекционна комисия – 22 ноември 2019 г.)
4.2.3. Официално обявяване на резултатите от Конкурса и връчване на призове, грамоти и доброволчески стипендии – официална церемония (Бургас, 5 декември 2019 г.).
(Критериите за номиниране и класиране на номинираните са посочени в пълната версия на Правилата за националния конкурс, публикувана на сайта на Организатора: www.astika.eu)
5. Обявяване на резултатите и награждаване. Резултатите от конкурса се обявяват на официална церемония на 5 декември в гр. Бургас. По време на церемонията призьорите в конкурса ще бъдат удостоени с сертификат, статуетка.
6. През 2017 г. Организаторът взе решение за учредяване на доброволческа премия/стипендия.
Националният конкурс „Доброволец на годината“ се реализира с подкрепата на Община Бургас и ЕкоТой.
Пълната информацията за конкурса се публикува на интернет страницата: www.astika.eu

Заявки за участие на следния линк:

https://forms.gle/C1tYXFXqMavrTRC79

Публикувано в 1st page | Коментарите са изключени за Номинации за националния конкурс „Доброволец на годината“ 2019

Стани доброволец по Европейски корпус за солидарност

Share

Публикувано в 1st page | Коментарите са изключени за Стани доброволец по Европейски корпус за солидарност

Кандидатствай за доброволец по програма Европейски корпус за солидарност във фондация Астика през 2019-2020

Share

 

Заявка за доброволец по Европейски корпус за солидарност 2019-2020

 
Заявка за участие като доброволец в проект „Заедно през времето“ на фондация Астика, по програма Европейски корпус за солидарност. По проекта са допустими участници на възраст 18-30 години от България. Всички одобрени участници ще бъдат поканени на интервю. За периода на участие са осигурени финансови средства.
 
Попълнете заявката в електронната форма активна долу:
Публикувано в 1st page | Коментарите са изключени за Кандидатствай за доброволец по програма Европейски корпус за солидарност във фондация Астика през 2019-2020

Фестивал „На мегдана“ село Кестен

Share

Публикувано в 1st page | Коментарите са изключени за Фестивал „На мегдана“ село Кестен

ФЕСТИВАЛ „НА МЕГДАНА“ 2019

Share

 

Фестивал „На мегдана“ 2019

В периода 2-3 август 2019 в село Кествн, община Девин ще се проведе първи фестивал за представяне на местната самобитност в автентичното погранично родопско село.
В програмата очаквайте:
2 август стартиране с традиционен местен обичай „Пояне на китките“( сплитане на китките; нощуване под звездите; лятно кино под звездите
3 август наричане на китките и представяне на обичая „Пояне на китките“ от женска група за автентичен фолклор към НЧ „Изгрев“ 1936 село Триград;; фолклорни изпълнения; местни продукти; снимка с автентична народна носия; работилници; хора и всенародно веселие; поход; театрални пърформънси закриване на фестивала.
 
По време на фестивалните дни ще има обособени зони за хамаци и палатков лагер

Публикувано в 1st page | Коментарите са изключени за ФЕСТИВАЛ „НА МЕГДАНА“ 2019

Моментите от фестивал „Carrousel“ 2019

Share

Публикувано в 1st page | Коментарите са изключени за Моментите от фестивал „Carrousel“ 2019

Програма на фестивал „Carrousel“ 2019

Share

Публикувано в 1st page | Коментарите са изключени за Програма на фестивал „Carrousel“ 2019

Фестивал „Carrousel“2019

Share

Публикувано в 1st page | Коментарите са изключени за Фестивал „Carrousel“2019