Старт на ежегодната инициатива „Movember“

Share

Публикувано в 1st page | Коментарите са изключени за Старт на ежегодната инициатива „Movember“

Резултати от Девети национален конкурс за стихове “Моето синьо лято” – 2018

Share

Уважаеми Стихотворци,

Стана традиция през лятната ваканция да обявяваме конкурса за стихове

“Моето синьо лято” посветен на ваканционните мигове и  морето .

 Идеята ни  със самото зараждане на конкурса бе да ангажираме Вашето внимание към поезията и да насърчим личното Ви творчество през летните дни. И тази година журито бе възхитено от вашето творчество и бе изключително затруднено в избора си!

До крайния срок – 15 септември 2018 г., получихме 86 творби от 49 автора.

В категория 15-29 получихме 36 творби от 20 автора

В категория 30+ получихме 50 творби от 29 автора

Селекцията премина на два етапа:

В първият етап за участие в крайното класиране бяха допуснати творби които отговаряха на критериите на конкурса, а именно да не са публикувани и да съответстват на конкурсната тема.

Във вторият етап бяха оценени художествените качества на творбите. 

Конкурсните творби бяха разгледани от петчленно независимо жури, което взе  своето решение на 10 октомври 2018г., в град Бургас.

Окончателните резултати в деветия национален конкурс за стихове „Моето синьо лято” 2018, на фондация „Астика” са:

Категория 15-29 години

Наградата в тази категория журито присъжда на:

Любомира Петкова Димитрова, 17г.,  

Морето

Морето е началото и края –
жадуван порив, но и бряг
далечен.
От него ражда се, но и залязва
животът–слънце в своя цикъл
вечен.

Морето е спокойствие и страх,
бушуващ насред сините
вълни.
Залива ни – със нежност и омраза,
но винаги към него се
стремим.

Морето е и болка, и надежда,
която носим до последния си
час.
Морето – сбор от черно-бели нишки,
неразрушимо вплетени в самите
нас.

Категория 30+

Наградата в тази категория журито присъжда на:

Нели Иванова Станева, 34г.,

Море

Ще ме завиеш ли, трептящо блато,

със твоята гореща неуморност?

Ще глътнат ли вълните ти главата ми,

така че да съм лека като хората,

които мачкат бясно бреговете ти

и жадно ближат тази сол – живота?

Ще духнеш ли от мене ветровете

на тъмната, космическа самотност?

Ще жегнеш ли с медузи тази кожа,

която от целувки се страхува?

Ще счупиш ли гърба на невъзможното,

което за възможното бленува?

Ще плъзнат ли по мене водораслите

на нямата, амфибийна първичност?

Ще кажеш ли, че вече съм пораснала,

че повече на щастие приличам?

Ще мога ли да грабна със очите си

от теб храна за цялата година?

И този път дали ще ме попиташ

защо не се откажа да замина?

Публикувано в 1st page | Коментарите са изключени за Резултати от Девети национален конкурс за стихове “Моето синьо лято” – 2018

Parking Day 22/09/2018 Burgas

Share

Публикувано в 1st page | Коментарите са изключени за Parking Day 22/09/2018 Burgas

Рожден ден Hafize Idil

Share

Има още

Публикувано в 1st page | Коментарите са изключени за Рожден ден Hafize Idil

„Добре дошъл“ Salih

Галерията съдържа 4 снимки.

Share
Още галерии | Коментарите са изключени за „Добре дошъл“ Salih

Номинация за национален конкурс „Доброволец на годината“- 2018

Share

Фондация „Астика“ обявява процедура за номинации в VIII-я национален конкурс „Доброволец на годината“, издание – 2018. Процедурата е отворена от 00:00 часа на 12 септември 2018 г. до 23:59 часа на 12 ноември 2018 г. Номицаите за конкурса се подават онлайн (тук).

Националният конкурс „Доброволец на годината“ има за цел да отдаде заслужено признание на участниците в доброволчески дейности, допринесли за подобряване на благосъстоянието, толерантността и солидарността в обществото.
Правила за номиниране:
За участие в конкурса могат да бъдат номинирани български или чуждестранни гражданини, навършили 14 г., които са осъществили доброволчески дейности през периода от 12.11.2017 до 12.11.2018 г. в една от следните тематични области:
1. Хуманитарни дейности (опазване и съхранение на човешкия живот и здраве; подобряване благосъстоянието на хора в неравностойно положение; социална дейност, помощ в хуманитарни акции);
2. Околна среда (опазване, развитие и възстановяване на околната среда, природозащитни акции, подобряване на средата за живот в градските ариали);
3. Права на човека (промотиране и защита правата на човека; насърчаване на толерантността и превенция на всички форми на дискриминация; гражданско участие)
4. Култура и изкуство (дейности за подпомагане и развитие на човешките културни ценности, културното многообразие и креативност, опазване на културното наследство и др);
5. Спорт и физическа активност (насърчаване на физическа активност, масовия спорт);

Забележка: Номинациите трябва да бъдат подкрепени с ясни и убедителни доказателства за реален принос на номирания в съответната тематична област на доброволческа дейност. Като доказателства могат да бъдат посочени: снимки, линкове към интернет страници и социалните медии, публикации в електронни и печатни издания, препоръки и атестации на организации или институции. Материали, свързани с номинациите може да бъдат изпратени в рамките на обявения краен срок- 12.11.2018г. , по един от следните начини: на електронен адрес: astika2003@abv.bg или на пощенски адрес: Бургас 8000, п.к. 290 – „За Национален конкурс „Доброволец на годината“.

Допълнителна информация:
1. Официален организатор на национален конкурс „Доброволец на годината“ (наричан по-долу за краткост „Конкурс/ът“) е фондация „Астика“ (наричана по-долу и за краткост „Организатор/ът“).
2. „Доброволец на годината“ е защитена марка, регистрирана в Патентното ведомство на Република България. Изключителните права на марката са интелектуална собственост на фондация „Астика“.
3. Конкурсът се провежда ежегодно в периода септември – ноември.
4. Конкурсът се провежда в няколко етапа:
4.1. Процедура за номинации „Доброволец на годината“.
4.1.1. Осъществява се онлайн – чрез електронна форма, в периода септември – ноември.
4.1.2. Номинациите за 2018 г. се осъществат в шест тематични области: хуманитарни дейности; околна среда; човешки права; култура и изкуство; спорт и физическа активност.
*За целите на този конкурс доброволческа дейност не е: участие в обучения, обмени, семинари, стажове, както дейности на номинирания, свързани с обичайните му трудови задължения.
4.2. Селекционна процедура:
4.2.1. Проверка на номинациите за съответствие на избраната тематична област и предоставените доказателствата за осъществен доброволчески принос. (Решение на селекционната комисия-15 ноември 2018 г.)
4.2.2. Оценка на номициите и класиране. Осъществява се от независима петчленна национална селекционна комисия. На този етап е възможно провеждане на интервю с номинираните кандидати. (Решение на селекционна комисия – 22 ноември 2018 г.)
4.2.3. Официално обявяване на резултатите от Конкурса и връчване на призове, грамоти и доброволчески стипендии – официална церемония (Бургас, 5 декември 2018 г.).
(Критериите за номиниране и класиране на номинираните са посочени в пълната версия на Правилата за националния конкурс, публикувана на сайта на Организатора: www.astika.eu)
5. Обявяване на резултатите и награждаване. Резултатите от конкурса се обявяват на официална церемония на 5 декември в гр. Бургас. По време на церемонията призьорите в конкурса ще бъдат удостоени с сертификат, статуетка и материална премия.
6. През 2017 г. Организаторът взе решение за учредяване на доброволческа премия/стипендия.
Националният конкурс „Доброволец на годината“ се реализира с подкрепата на Община Бургас и ЕкоТой.
Пълната информацията за конкурса се публикува на интернет страницата: www.astika.eu

Публикувано в 1st page | Коментарите са изключени за Номинация за национален конкурс „Доброволец на годината“- 2018

INFO PACK „Spirit of Asticus“

Галерията съдържа 11 снимки.

Share
Още галерии | Коментарите са изключени за INFO PACK „Spirit of Asticus“

15 години фондация „Астика“

Share

Публикувано в 1st page | Коментарите са изключени за 15 години фондация „Астика“

Festival „Carrousel“ 2018

Share

Публикувано в 1st page | Коментарите са изключени за Festival „Carrousel“ 2018

Strategic EVS „Spirit of Asticus“ 2017-2020

Share

INFO PAC 3.18

Foundation Astika:

ASTIKA Foundation is a non-profit youth organization that works for public benefit.

The Foundation was established in 2003 to support and co-operate among territorial communities in the areas of regional development, social cohesion, ensuring equal opportunities for citizens and developing civil society; Promote and strengthen volunteering and promote modern standards for its development; Supporting the educational, information and intercultural exchange of young people and the realization of youth activities.

 

About project:

The project envisages the realization of strategic EVS in Bulgaria under the „Erasmus +“ Program, for a period of 36 months.

The Strategic EVS project started on 1 September 2017

EVS activities start on October 1 for 5 volunteers  for 10 months/ with the pportunity to  12 months

The project will finish on 31.08.2020

The goal of the „Spirit of Asticus“ project is to create mobility opportunities for 18-30 year olds from Italy, Spain and Turkey by allowing them to express their personal commitment through unpaid volunteer service in the following thematic areas: Creativity and culture, environment and climate change, youth (youth participation). 15 young people from all Europe aged between 18 and 30 will participate in the project.

The project envisages activities for preparation of EVS participants, implementation of EVS activities – participation of EVS volunteers in the preparation and realization of initiatives and activities in selected thematic areas, incl. Preparation of an annual Carrousel youth festival for street art, environmental activities and youth participation; Follow-up for evaluation, recognition and dissemination of results. The project envisages complementary activities for its implementation: Workshop, Conference of the Future.

Strategic partnerships with sending organizations from the three Program Countries will be developed for implementation of the project and all methods of non-formal learning for „learning by doing“ will be implemented, methods of assessing the impact on participants and the target group as well as dissemination and implementation Results.

The expected results are aimed at achieving the strategic objectives of Erasmus +, the positive impact of young people on their participation in EVS.

In the long run, the project aims at: a lasting impact on young people – EVS participants, who will develop Competence competences on the labor market; Strengthening the strategic partnership and application of volunteering in the organization; Encouraging multicultural deialogue, tolerance and youth participation among young people involved in the project as well as young people in the target group; Enhancing European integration by exploring new culture and language, sustainability of youth activities related to creativity and culture; Youth Participation and Environmental Protection of the Astika Foundation.

Activities

Festival „Carrousel“- this activity will take place between June –  July

Conducting a workshop to prepare activities for the Carrousel Youth Arts Festival, the purpose of the workshop is to generate ideas, scenarios, attract young people to participate in a street festival, as well as to make decors, costumes and art installations for the realization of a festival. The staging will be Burgas. Methods used: workshop, design and production of costumes, decorations and installations, information materials with the logo of the program (flyers and posters, discussions, games, brainstorming, world cafe, forum theater).

If you want to see some pictures from our last Carrousel Festival you can visit our Facebook page:   https://www.facebook.com/astika2003/media_set?set=a.1434666519889291.1073741931.100000378696112&type=3 

 

Participants will participate in environmental activities, such as enriching forest lands or marking eco paths, herb gathering, organic farming building an eco house, preparing environmentally friendly products, afforestation, etc.

Participants will also realize their own small projects in terms of their opportunities and knowledge and capabilities, and will provide short basics of language courses for the local population.

During the project, participants will have the opportunity to make their own videos in which they will share their experiences with EVS. They will create their own photo albums of activities, which together with short exciting stories will be published in social media (facebook, youtube, etc.) and on the official Internet. Videos and photo material will be presented at an event to present the project results in the public centers of sending organizations. Periodically, volunteers will produce and disseminate press releases and announcements of upcoming events to the media and the target group (based on a prepared mailing list).

In fieldwork and in meetings with the local community, participants will also be informed about their EVS activities for Erasmus + and youth mobility opportunities. The volunteers will make their facebook page and will build a group-network, will periodically publish news and photo and video material for their service as well as prepare events.

During the project, volunteers will take part in shows and interviews of regional radio and television stations / studios, our traditional media partners.

Volunteers will produce Event Flyers as well as EVS information they will disseminate during public events. They will also prepare their own electronic newsletter.

Volunteers will have the opportunity to organize events in the form of eyewitness photojournalism, EVS activities.

After completing the service and returning volunteers to their home country, they will have to organize a public event.

About  the voluteers

concerning the selection of the volunteer must:

– are clearly motivated and personally involved in the project activities as well as in achieving the objectives and results;

– wish to engage in theatrical and festive art,

and environmental issues but not professionally specialized in this area

– are responsible and socially engaged in the following themes: European citizenship, intercultural dialogue, cultural diversity, creativity and entrepreneurship, young people’s participation and inclusion of young people with fewer opportunities;

– Wishing to be actively involved in campaigns and initiatives of the organization promoting European values, social responsibility, civic education, culture and the arts and others not only for youth but also for the whole of European society;

– are willing to work in a multinational team of different ages and backgrounds;

– are tolerant of diversity and open to creative and innovative solutions;

– cohabitation and understanding with young people from different cultures;

– Responsibility and accurate implementation of the tasks;

– a clear understanding of the role and responsibility of the volunteer

– be responsible for the property of the organization and the places where the activities will be carried out, and be good owners in the living quarters where they will be accommodated.

The acquired and developed competencies will be described in the Youthpass certificate. The key competences acquired as a result of volunteering are:

– communication in mother tongue – discussions and conversations with local community youth trained in the relevant foreign language;

– communication of foreign – the volunteers will pass a online licensed Bulgarian language course, which will be able to continue to develop contacts with the local community and the young volunteers of the Astika Foundation;

– mathematical competence – volunteers will plan and spend their monthly budget on their own;

– digital skills – PowerPoint presentations, camera capture, word processing and photo and video editing applications

– skills for self-learning – skills that volunteers will acquire during the service – preparation for tasks, development of their language skills in a foreign language;

– Interpersonal, intercultural, social and civic competences will be acquired through interaction with peers, local community youth, teamwork, solidarity, tolerance,

– entrepreneurial skills – scenario development, preparation and organization of implementation, development of innovative ideas for initiatives, etc.

– expression of cultural and artistic means

Accommodation and assistance

Placement of volunteers will be provided by the host organization.

The volunteers will share a room with other EVS volunteers, the rooms are with everyone

the basic needs covered according to the living standards in Bulgaria.

Each of the volunteers will have a mentor to contact they and the time they will need. The tutors will guide the volunteers the new environment and life in Bulgaria as a whole and we will talk volunteers about their learning goals. The tutors will help the volunteers integrated into the local community and to establish contacts with local people and

different local organizations. The Project Coordinator will assist in any situation of the volunteer.

Financial support

Volunteer funding:

Pocket money 90 euros per month

Money for food 120 euros per month

Travel expenses from the country of arrival and vice versa:

for Italy and Turkey for 275 euros

for Spain at 360 euros (prices are according to the European calculator) It is advisable to use the cheapest possible transport links to the project site)

Money  for private cars and taxis are not recognized !!!

We would also like to remind you to keep your fight board and everyone else

travel tickets, otherwise we can not approve your travel costs if you are traveling

ordinary. One more time,Please keep all your invoices / receipts related to yours

I travel!

 

Contacts:

Lyubomir Valkov

Mob: +359 878757072

 E-mail: astika2003@abv.bg

www.astika.eu

https://www.facebook.com/astika2003

skype: astika2003

 

 

Публикувано в 1st page | Коментарите са изключени за Strategic EVS „Spirit of Asticus“ 2017-2020