ЗаЕдно Добро – ЕКС31

Share

Проектът „ЗаЕдно добро“ангажира група младежи в качествени солидарни дейности в контекста на Европейски корпус за солидарност,

Проектът има за цел чрез дейностите си да насърчи и мотивира повече млади хора и граждани за активни доброволчески дейности като с това допринасят за утвърждаване и постигане на европейските ценности.

По проекта са планирани дейности за изготвяне профил на доброволеца, посредством фокус-група; изготвени на страница в социалните мрежи с платформа и месечна класация за номиниране на доброволци, чрез която те ще могат да разкажат за своя вдъхновяващ пример;

осъществяване на информационен тур – „ДоброТур за солидарност“, с цел популяризиране на доброволческите дейности и приноса на Европейският корпус за солидарност в полза на местните общности.

форум „Чаено парти“, предшестващ националния конкурс „Доброволец на годината“:
заключително събитие „ЗаЕдно добро бъдеще“, по време на което ще бъдат планирани последващи дейности за продължаване на проекта за солидарност.

Периодът за изпълнение на проекта е 10 месеца.

Проектът ще се реализира на територията на три от регионите за планиране в България: югоизточен, североизточен и южен централен. Основните дейности ще се реализират в Бургас.

https://forms.gle/AVbLK6xLHcLUVa4HA

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0v5o5kW99V4XfAqT-8ZJC_DFNZHUuhHC11GZDO8jRjFMkPw/viewform

Номинации за доброволец на месеца

Номинации за доброволец на месецаНоминациите за доброволец на месеца се осъществяват по проектът „ЗаЕдно добро“ на младежка група към фондация „Астика“ по програма Европейски корпус за солидарност.

Всеки доброволец победител в месечната класация получава възможността да участва директно за номинации в Националния конкурс „Доброволец на годината“ 2020.

Националният конкурс „Доброволец на годината“ има за цел да отдаде заслужено признание на участниците в доброволчески дейности, допринесли за подобряване на благосъстоянието, толерантността и солидарността в обществото.

Правила за номиниране:
Номинациите трябва да бъдат подкрепени с ясни и убедителни доказателства за реален принос на номирания в съответната тематична област на доброволческа дейност. Като доказателства могат да бъдат посочени: снимки, линкове към интернет страници и социалните медии, публикации в електронни и печатни издания, препоръки и атестации на организации или институции.

Официален организатор на национален конкурс „Доброволец на годината“ е фондация „Астика“ „Доброволец на годината“ е защитена марка, регистрирана в Патентното ведомство на Република България. Изключителните права на марката са интелектуална собственост на фондация „Астика“.
Конкурсът се провежда ежегодно.

Пълната информацията за конкурса се публикува на интернет страницата: www.astika.eu

Целта е чрез дейностите си да насърчи и мотивира повече млади хора и граждани за активни доброволчески активности, като с това допринасят за утвърждаване и постигане на европейските ценности.

“ ЗаЕдно Добро“

ОБЯВЯВЯ

ДОБРОВОЛЕЦ НА МЕСЕЦ ЮЛИ 2020 НА:

Marta Valverde Ríos

Марта е доброволец по проект „Взаимопомощ“ и помага с още доброволци за организиране на 10-то издание на еко фестивал в гр. Казанлък. Като доброволец Марта координира 22-ма доброволци в гр. Казанлък подготвя и реализира дестки събитя в полза на обществото.