Инициативи

Share
Инициативи на МИКЦ „Астика“:
  • Борса на младежки идеи (септември 2014)
  • Игри на добра воля (12 август „Международен ден на младежта)
  • е-отпадък?- отпадък е! (постоянна)
  • Зелени дни (април-май 2014)
  • „Чаено парти“ (5 декември 2014)
 
Инициативи, които подкрепяме:
  • Часът на Земята (март 2014)
  • Европейска седмица за движението и спорта (октомври 2014)
  • Международен ден на толерантността – „Толерантността хармония в многообразието“ (ноември 2014)