Информация

Share

Предоставяне на актуална, надеждна и систематизирана информация, удовлетворяваща широк кръг от интереси и потребности на младите хора. Ще бъде в следните области: ЕС, младежки програми и проекти, доброволчество, възможности за професионална реализация, младежка заетост, предприемачество, човешки и граждански права, личностна реализация, свободно време, социално развитие на младите хора, неформално обучение, младежко участие, мобилност, околна среда и здраве.  Услугите ще бъдат предоставени на място в централния офис в Бургас от  информационен специалист както и чрез публикуване в интернет страницата, социалните мрежи и реализиране на мобилни временни приемни на територията на населените места на партниращите общини.

44 thoughts on “Информация

 1. Pingback: ผลบอล
 2. Pingback: goatpg
 3. Pingback: dk7
 4. Pingback: Buy Guns In usa
 5. Pingback: superkaya88
 6. Pingback: ks pod
 7. Pingback: ks
 8. Pingback: Kardinal Stick
 9. Pingback: superkaya88
 10. Pingback: superkaya88
 11. Pingback: Native Smokes
 12. Pingback: super kaya88
 13. Pingback: 7-11 Pod
 14. Pingback: Seoul Pod Infinity
 15. Pingback: slot online
 16. Pingback: buy ivermectin
 17. Pingback: ivermectin india
 18. Pingback: uses of priligy
 19. Pingback: nelpa stromectol

Вашият коментар