Информация

Share

Предоставяне на актуална, надеждна и систематизирана информация, удовлетворяваща широк кръг от интереси и потребности на младите хора. Ще бъде в следните области: ЕС, младежки програми и проекти, доброволчество, възможности за професионална реализация, младежка заетост, предприемачество, човешки и граждански права, личностна реализация, свободно време, социално развитие на младите хора, неформално обучение, младежко участие, мобилност, околна среда и здраве.  Услугите ще бъдат предоставени на място в централния офис в Бургас от  информационен специалист както и чрез публикуване в интернет страницата, социалните мрежи и реализиране на мобилни временни приемни на територията на населените места на партниращите общини.

12 thoughts on “Информация

  1. Pingback: buy ivermectin
  2. Pingback: ivermectin india
  3. Pingback: uses of priligy
  4. Pingback: nelpa stromectol

Вашият коментар