Проекти

Share

           През пролетта и лятотото на 2011 г. се реализира и първият проект по програма «Младежта в действие», «Европа е доброволчество – ела и ти!»(BG11/A1.2/144/R1). По проекта бе реализирано обучение за мултипликатори, пътуваща изложба „Стани доброволец! Дай своя принос!” и младежки уъркшоп.  

Ефективна презентация, ефективна-мултипликация

През 2010 г. организацията успешно реализира проект по програма “Младежки дейности” на НЦЕМПИ, “Младежта – стъпка по стъпка” (ПМД 3.2-200/2010). По проекта бе реализирано неформално обучение на младежи и учредяване на регионална Младежка доброволческа мрежа, осъществяване на уникални младежки инициативи. Разработен бе и единствения за сега в страната персонален паспорт на доброволеца.

Проект за „МИКЦ- Младежки информационно- консултантски център“ по „Национална програма за младежта“(11/053/П1-028),  чрез който се предоставят качествени и достъпни услуги, съответстващи на потребностите и интересите на младите хора, както и да се повиши тяхната мотивацията за собственото им развитие и участие в обществения живот и адаптивността им към европейските ценности и стандарти. Целева група по проекта са младежи на възраст между 15 и 18, и между 19 и 29 години от област Бургас, общините Бургас, Айтос, Камено, Карнобат, Несебър, Поморие, Сунгурларе. По проекта са предвидени дейности за изграждане на МИКЦ, предоставяне на информационни- консултантски услуги, обучение и свободна зона, като с оглед осигуряването на равен достъп и равнопоставеност на целевата група е предвидено реализиране на временни информационно – консултантски приемни в малките населени места. Проектът е с продължителност 24 месеца.- от 01.01.2012 до 31.12.2013 г .