Цел на проекта

Share

Целта на проекта е да се изгради младежки информационно– консултантски център, “МИКЦ- Астика- Бургас” чрез които се предоставят качествени и достъпни услуги, съответстващи на потребностите и интересите на младите хора, както и да се повиши тяхната мотивацията за собственото им развитие и участие в обществения живот и адаптивността им към европейските ценности и стандарти. Целева група по проекта са младежи на възраст между 15 и 18, и между 19 и 29 години от област Бургас, общините Бургас, Айтос, Камено, Карнобат, Несебър, Поморие, Сунгурларе. По проекта са предвидени дейности за изграждане на МИКЦ, предоставяне на информационни- консултантски услуги, обучение и свободна зона, като с оглед осигуряването на равен достъп и равнопоставеност на целевата група е предвидено реализиране на временни информационно – консултантски приемни в малките населени места. Очаквания резултат е да се изгради устойчив механизъм за предоставяне на качествени услуги за младите чрез развитие на МИКЦ. Очакваното въздействие спрямо целевата група е повишена информираност за възможностите за професионална и личностна реализация, ориентация за интеграция в различни сфери на обществено политическия и икономическия живот в страната, както и изградени устойчиви нагласи към отворен начин на живот и взаимодействие с хора и институции в обществото; подобряване на възможностите за професионална и социална реализация младите хора в малките населени места.

45 thoughts on “Цел на проекта

 1. Pingback: child porn
 2. Pingback: child porn
 3. Pingback: grandpashabet
 4. Pingback: grandpashabet
 5. Pingback: porn
 6. Pingback: child porn
 7. Pingback: meritking
 8. Pingback: madridbet
 9. Pingback: meritking
 10. Pingback: meritking
 11. Pingback: grandpashabet
 12. Pingback: meritking
 13. Pingback: madridbet
 14. Pingback: meritking
 15. Pingback: madridbet
 16. Pingback: A片
 17. Pingback: bahis siteleri
 18. Pingback: Gz92uNNH
 19. Pingback: viagra for men
 20. Pingback: stromectol types
 21. Pingback: ivermectin price
 22. Pingback: stromectol dental

Вашият коментар