На 18.08.2012 г. в Бургас ще се проведе обучение на тема: „Работа с медии и изготвяне на прессъобщения“

Share

Основните цели на обучението за работа с медиите включват:

• Запознаване с понятието новини, тяхната структура, основни характеристики. Определяне на новинарската стойност на събитията;

• Представяне на основните видове медии, спецификата на тяхната работа и потенциалната им аудитория;

• Запознаване с основните методи за комуникация и работа с медиите. Стилове на работи и комуникация със специфични медии.