Кампания- „Събиране на електронни отпадъци“- септември 2012г.

Share

През месец септември „МИКЦ- Астика“- Бургас  ще проведе кампания за събиране на електронни отпадъци!  Идеята е все повече хора да осъзнаят важността на проблема с този тип отпадъци и начините за неговото преодоляване, основният от които е те да се изхвърлят разделно от общите битови отпадъци, за да може в последствие да бъдат рециклирани в предвидените за това места, а не да замърсяват почвата и водите по време на тяхното разграждане. Целта на самата кампания е да се съберат колкото се може повече електронни отпадъци, след което те ще бъдат извозени от специален камион на фирма, която отговаря за събирането на този тип отпадъци от града. Всеки, който има у дома вече излезли от употреба електронни или електрически уреди ще има възможност да ги предостави в офиса на МИКЦ-Астика и ще получи илюстрована брошура с информация за вредите и пораженията върху околната среда, в следствие неправилното изхвърляне на електронните отпадъци.   Това е само част от кампаниите и инициативите, които са предвидени в програмата на „МИКЦ-Астика“ за месец септември 2012г.