Кампания- „Книги за училищните библиотеки“

Share

Месец септември е белязан от МИКЦ-Астика с редица кампании и инициативи посветени на книгите и четенето. Успоредно с инициативата за деня на книгата, който МИКЦ-а ще реализира, през втората половина на месеца стартира и кампания за събиране на книги за училищните библиотеки, което е своеобразно продължение на кампанията от миналата година на фондация „Астика“. Основната цел е чрез събраните книги да успеем да подпомогнем училищата, които имат недостиг на книги в своите библиотеки, за да може когато учениците имат нужда от допълнителна литература свързана с учебната дейност или просто имат желание да почетат за удоволствие да открият всичко необходимо в библиотеката на своето училище, без да се налага да посещават други библиотеки или да търсят информация в интернет , което отдавна се практикува от голям процент от учениците. Другата важна цел на тези инициативи свързани с книгите е да изградим у младите хора едно положително отношение към четенето на книги, но не в електронен вариант, а традиционните книжни издания, за да не го възприемат като задължение, просто като списък с книги, възложен от училището за ваканцията, а като начин за приятно и полезно запълване на свободното си време, защото чрез четенето те могат да обогатяват не само своя речниковия запас от думи, но и своите знания в областите към които имат интерес- наука, изкуство, култура. Събирането на книгите ще се осъществи, чрез поставянето на специално изработени за случая кутии в училища или други обществени сгради, както и в офиса на МИКЦ-Астика , в които всеки който има желание може да дари своя лична книга, чрез което ще допринесе за успешното реализиране и постигане целите на кампанията.