Фондация Астика посрещна доброволец от Испания

Share

В началото на октомври 2012г., във фондация “Астика” пристигна доброволец от Испания, който ще изпълнява едногодишен проект по програма „Младежта в действие”. Проектът е причудливото название  „Вътележка” (Carrousel) и има за цел да създаде  модел за развитие на културното многообразие,  с участие на младите хора от Бургас и региона, както и организиране и провеждане на малко познатия ни до сега уличен театър. Амбицията на младежкия екип на проекта е тази инициатива да се превърне във ежегоден фестивал като началото ще бъде поставено през лятото на 2013г. Младежката фондация “Астика” е акредитирана като посрещащата, изпращаща и координираща по дейност „Европейска доброволческа служба” на програма „Младежта в действие” на Европейската комисия. Доброволецът Дийн Прескот е на 25 години и ще подпомага работата на младежката организация. Той ще се включва във всички предстоящи инициативи със свои креативни идеи и ще съдейства при организирането и провеждането на културни инициативи и концерти, изложби, информационни кампании,  семинари и конференции, и обмяна на опит с други доброволци.             Доброволецът ще подпомогне работата на Младежкия информационно- консултантски център “МИКЦ Астика”, както и ще се включи в реализиране на съвместни проекти и инициативи с други младежки организации и неформални младежки групи. Той ще работи с местната общност за развитие на изкуството и културното многообразие и ще организира дейността на клуб за испанска култура и изкуство «Фламенко». Основната задача на Дийн сега е да научи български език, за да улесни комуникацията си  в България. За по-малко от седмица той научи кирилицата и умело се опитва да записва всяка българска дума.

            В момента се подготвя инициатива за международния ден на тоалетната, в която ще се включат и доброволци от Франция, които организацията очаква през ноември.