МИКЦ-Астика отбелязва „Международен ден на тоалетната“ с инициатива в морската градина на Бургас

Share

Бургас, 19.11.2012

 ИНИЦИАТИВА ПОСВЕТЕНА НА СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ТОАЛЕТНАТА

 За втора поредна годинат в България доброволци от фондация „Астика” заговориха за проблемите на тоалетната

19 ноември е  Световния ден на тоалетната. По инициатива на Младежки информационно-консултантски център „Астика”- Бургас  днес ще се проведе кампания с цел да се обърне внимание на проблема, пред който са поставени над 2,6 милиарда души в света или това са 40 % от населението на Земята, които нямат тоалетна и течаща вода. Тези хора са поставени в  неподходящи  хигиенни условия, причина за много заразни инфекции – дизентерия, диария и други. Не малка част от българските граждани все още нямат канализация до домовете си и ползават външни тоалетни без течащата вода. Проблемът е актуален за почти всяко българско село или по – бедните градски райони.

Днес сутринта на 19.11.2012г., МИКЦ Астика –Бургас започна с „отворени врати”  за информиране на младежите в офиса по повод „Деня на тоалетната”, след обяд младежи-доброволци от Младежка доброволческа мрежа на фондация Астика, доброволци от Франция и доброволеца от Испания по проект на ЕДС на фондация Астика, ще минат по улиците на града да информират гражданите, както и ще предложат интерактивна игра.

Ето защо доброволците на младежката организация Астика подготвиха свои нагледни материали с апел към гражданите, да се замислят за поблема. На своите плакати, които изложиха в центъра на Бургас те отбелязаха следните факти:

„Ежегодно в световен мащат 2,2 милиона деца под 5- годишна възраст умират от дехидратация в следствие на диария, т.е. на всяка 14 секунда умира по едно дете от дизентерия. 50 % от болниците в света са заети от пациенти страдащи от зарази в следствие на липсата до безопасна питейна вода и лоши хигиенни условия. Една десета от глобалните заболявания могат да се преодолеят, като се подобри водоснабдяването и канализацията на хората. Това ще повиши и тяхното качество на живот.

„Изчислено е, че подобряването на санитарно  хигиенните условия може да спаси  750 000  деца от смърт годишно.” – цитира даннни от международно изследване– Георги Димов – добреволец от фондация „Астика”.

Световния ден на тоалентната е част от календара с инициативи през годината на Фондация Астика и Младежка доброволческа мрежа, както и част от събитията в навечерието на отминаващата „Европейска година на доброволчеството-2011г.”

 

Инициативата „Международен ден на тоалетната” се реализира с подкрепата на НЦЕМПИ – Национална програма за младежта (2011-2015) и Младежки информационно-консултантски център „МИКЦ-Астика”.