В Поморие се състоя среща с младежки организации и общинската администрация за изготвяне на общински план за младежта за 2013г.

Share

Във връзка с изискването на член 15 от Закона за младежта  за първи път в Поморие и на територията на Област – Бургас се проведе тематична работна среща за изготвяне на общински план за младежта, който по закон трябва да бъде приет до 31 януари 2013 година.

На срещата присъстваха Диана Апостолова – зам.кмет по образование, култура, хуманитарни дейности, Желязко Страволемов – Директор на дирекция и  Валентина Ганева – експерт в Община Поморие. От страна на младежките организации присъстваха Любомир Вълков от фондация «Астика», ръководител на Младежки информационно-консултантски център «МИКЦ-Астика» и Апостол Стойчев от сдружение «АСУДелфи» и други младежки структури.

Акцент в работната среща бе съобразаяването на годишната програма с националната стратегия за младежта, националната програма за младежта и годишните преоритети: 2013 г. Европейска  година на гражданите, доброволчество, участие на млади хора от селски и изолирани географски райони и др. Предвидени бяха дейности за свободна зона и неформално обучение на младежите на възраст между 15 и 29 години. Предвидено е и през тази година да продължат да се развиват дейностите за беплатно консултиране, информиране и обучение на младежите, по проект «МИКЦ Астика», по които Община Поморие е партньор.

На девети януари беше проведена среща в Областна управа Бургас, където бяха обсъдени общинските планове за младежта и начини за информиране на останалите общини, които занапред да се включат с идеи и предложения, касаещи новите планове.