Ден на прегръдката- 21.01.13 г.

Share

На 21.01.2013г., от 13:30 часа по централните улици на Бургас за трета

поредна година фондация Астика ще проведе инициативата

„Прегръщам те прегърни ме!” по повод международния ден на прегръдката.
Инициативата е в рамките на проект „МИКЦ- Астика” – Бургас и е част от дейностите в „Свободната зона”.
Проектът се изпълнява по Национална програма за младежта (2011-2015) с подкрепата на Община Бургас, партньор по проекта. Младежите от фондацията подготвят своите плакати с подобни надписи като този с който и Хуан Ман е бил написал по време на иницативата си за Ден на прегръдката.

Идеята за Световния ден на прегръдката е породена от истинската история на австралиеца Хуан Ман човек, чиято единствена мисия е да протегне ръка и да прегърне.

Забележка:
Ако времето е неподходящо, инициативата ще се проведе в Моло-вете на града.