Кратка ретроспекция на предоставените от МИКЦ- Астика услуги за отминалата 2012 г.

Share

През 2012 година от услугите, които се предоставят безплатно от МИКЦ- Астика Бургас са се възползвали 17 834 младежи на възраст между 15 и 29 години, от Бургас и малките населени места в областта. От всички тях най- голям е броят на младите хора, които са получили информация- 14 203; 393 са консултираните младежи; обучени по време на неформалните обучения- 203 и 3 028 са тези, които са се включили в различните доброволчески инициативи и кампании през годината. В следствие на информацията, която са получили младежите в МИКЦ- Астика, имаме новопривлечени 110 доброволци, а в резултат на консултациите, които нашите консултанти по проекта са провели с младежите, 9 от тях са били наети на работа, а един е започнал стаж.