ПЪРВО ОБУЧЕНИЕ НА МИКЦ- АСТИКА ЗА 2013 Г.

Share

На 20 февруари, МИКЦ- Астика реализира първото неформално обучение за годината, чиято тема беше „Кариерно развитие и икономическа активност на младите“. Тренингът се проведе в една от нашите общини партньори по проекта, а именно гр. Поморие. В обучението взеха участие ученици на възраст между 15 и 18 години, които бяха предимно от етническите малцинства в региона. Последната седмица на февруари МИКЦ- Астика  предстои да осъществи поредица от неформални обучения,  касаещи европейското гражданство, които ще бъдат проведени в някои от останалите ни общини- партньори (Айтос, Карнобат, Камено и др.)SAM_9784

SAM_97972