Обучение „Европейско гражданство”, 26-28 февруари 2013- Айтос, Камено, Карнобат

Share

В последните три дни на месец февруари- 26-ти, 27-ми и 28-ми (вторник, сряда и четвъртък), „МИКЦ- Астика” Бургас проведе първата част от предварително плануваните неформални обучения, касаещи темата за европейското гражданство. Голям брой от предвидените за настоящата година неформални обучения на „МИКЦ- Астика” са свързани с темата за Европейския съюз, за правата на гражданите на страните, които членуват в него. Причината за това е обявената от ЕК 2013 година, като европейска година на гражданите, през която чрез организиране на различни формални и неформални срещи, семинари, обучения, гражданите да бъдат запознати със своите права в рамките на Европейския съюз, да успеят да ги разберат в по- голяма степен, за да им бъдат от полза при необходимост. Това е и целта на нашите неформални обучения по тази тема, които провеждаме с младежите. Неслучайно по наша обща преценка сме планували почти всички от обученията свързани с Европа да бъдат реализирани с млади хора от малките населени места в общините, които са ни партньори по проекта. Искаме да дадем възможност на повече младежи от малките общини да бъдат запознати с повече неща, свързани не само с техните права като граждани на страна членка на ЕС, но и за Европа като цяло.

SAM_9849 SAM_9848 IMG_20130226_140203