Безплатни консултации в „МИКЦ- Астика“ за младежи на възраст между 15 и 29 години.

Share

get_a_free_consultation1Една от основните услуги, които се предоставят  по проекта- „МИКЦ- Астика“ Бургас на фондация „Астика“ са безплатните консултации за младежи. Tе могат да се провеждат както индивидуално, така и групово на различни теми. Областите, в които нашите изключително компетентни и високо квалифицирани консултанти могат са събеседват с младите хора са: право, медиация, социална сфера, здраве, кариерно развитие и предприемачество, психологическа подкрепа. През месец май бяха проведени няколко на брой групови и индивидуални консултации с младежи от Бургас и региона на теми, засягащи сексуалното здраве и култура на младите хора, правни въпроси, дискриминация, както и актуалната за този месец тема за изборите с младежи, навършили пълнолетие, които за пръв път ще могат да упражнят правото си на вот. За повече информация относно консултациитe в „МИКЦ- Астика“ щракнете върху синята снимка в дясно!     free-consultation