Обучение на тема „Междукултурен диалог“

Share

В края на октомври МИКЦ Астика- Бургас проведе последното обучение по плана за реализация на МИКЦ-а в частта обучения. Темата на обучението беше“Междукултурен диалог“, и се проведе в ПГ МССЕ „Никола Вапцаров“гр. Средец.

ОбучителяSAM_8579 въведе младежите в темата за междуклултурен диалог и толерантното отноишение между общностите, като премина през теоретичната част, след което участниците се включиха в казуси и интерактивни игри по темата.

Не на последно място бе вплетена и горещата тема за бежанците от Сирия,  в които всички са изправени пред истински междукултурен диалог за тяхното интегриране иSAM_8592 приемането им в България. Средец е погранична община, където беженците  са настанени в близост до тях.  SAM_8583SAM_8584SAM_8585SAM_8589SAM_8590SAM_8591SAM_8593SAM_8595