Община Бургас приема общински план за младежта – 2014

Share
На 28 януари 2014 г. общинския съвет на Община Бургас, ще гласува общински план за младежта. Общинският план е плод на почти едногодишната инициативата на основните младежки организации от града: фондация „Астика“, сдружение „АСУ Делфи“, сдружение „Младежки глас“, фондация „Крокус“ и Младежка доброволческа мрежа.
Като основни опорни точки в плана са залегнали:
– продължаване на сътрудничество на Община Бургас, за развитие и устойчивост на двата младежки информационно-консултанстски центъра, които през последните години получиха заслужено внимание и пристиж, сред младежите от общината и региона;
– насърчаване на младежкото участие в кампанията за изборите за членове на Европейския парламент 2014. Тук заслужено място е отредено на проекта на сдружение „АСУ Делфи“, „Действай, съдействай, въздействай“, които се осъществява с подкрепата на Национална програма за младежта (2011-2014);
– насърчаване на младежкото доброволчество и стимулите за признание на младите доброволци, в това число подкрепа на националния конкурс на фондация „Астика“ – „Доброволец на година“ и ежегодната инициатива „Чаено парти“.