EVS PRACTICES/ ЕДС ПРАКТИКИ- предстоящо обучение

Share

EVS PRACTICES/ ЕДС ПРАКТИКИ- запишете сеimages (1)

Обучението ще комбинира споделянето на добри практики  от Европейската доброволческа служба /ЕДС/ със свежите идеи на здравословните и „зелени“ младежки дейности. Целта е да вдъхнови младежите да търсят отговори на въпросите си чрез активния начин на живот на  ЕДС доброволеца и да им покаже как да търсят отговори чрез интерактивни игри и личен опит.

Основни цели:

 • Изграждане на отношения и нагласи в младежите за съзнателно водене на здравословен начин на живот.
 • Промотиране на ЕДС като възможност за личностно развитие и трупане на опит за житейска реализация.
 • Развитие на умения за провеждане на младежки дейности промотиращи спорта и здравословния начин на живот.
 • Използване на позитивния пример на младежи за промяна на нагласите и поведението в спрямо активния и здравословния начин на живот.

За кого е това обучение:

 • Младежи в горните гимназиални класове или завършващи университет – намиращи се пред преход в живота си. За тях ЕДС е възможност предлагаща поле за развитие и учене.
 • Младежи от големите градове нямащи възможност да практикуват редовно спорт и здравословни практики. За тях обучението ще подейства мотивиращо с цел да се активизират в тези направления.
 • Активни младежи желаещи да популяризират своето отношение към здравословния живот. За тях обучението ще е полезно за изграждане на умения за популяризиране и разпространение на идеи чрез организиране на младежки дейности.
 • Младежите, които имат нужда от мотивация и подтикване, за да предприемат стъпките към здравословния начин на живот.

Основни теми:

 • Програмата ЕРАЗЪМ+ и в частност ЕВРОПЕЙСКА ДОБРОВОЛЧЕСКА СЛУЖБА;
 • Добри практики от ЕДС проекти;
 • Младежки дейности – иницииране и провеждане;
 • Здравословен начин на живот;

В края на обучението участниците ще могат и знаят:

 • Да търсят активно подходящи за тях младежки дейности и проекти, в които да участват;
 • Да идентифицират свои обучителни нужди и да търсят активно възможности да ги попълнят;
 • Да промотират ползите от участие в младежки дейности и проекти;
 • Ползите за тях от участие в ЕДС проекти;
 • Ползите от здравословния начин на живот;

Дати за провеждане: 27 – 30.03.2014 г.

Участниците трябва да пристигнат и да се настанят до обяд на 27.03. /четвъртък/. Обучението ще приключи на 30.03 /неделя/ до обяд.

Място на провеждане: гр. Велико Търново

Работен език: Български

Брой участници: 25

Организатор: Национален център „Европейски младежки програми и инициативи“.

Разходи: НЦЕМПИ покрива изцяло разходите за настаняване и престой на участниците, както и пътните разноски с обществен транспорт за едната посока от маршрута им до мястото на провеждането на обучението.

За да кандидатствате, изпратете попълнен формуляр до 20.03.2014 на адресvnoteva@youthbg.info

За допълнително информация и въпроси може да се свържете с Ваня Нотева, отдел „Обучения и сътрудничество“, тел. +359 29817577