Днес на 20 юни отбелязваме международния ден на бежанците

Share

_thumbДнес е Международен ден на бежанците,

Световният ден на бежанеца е отбелязан за първи път през 2001 година и се провежда всяка година на 20 юни. Десетки хиляди души по цял свят отбелязват и празнуват приноса на прокудените от домовете си хора.

Ежегодното отбелязване включва различни събития в повече от 100 държави, включително в Централна Европа, в които участват държавни служители, НПО и хуманитарни работници, известни личности, граждани и самите бежанци.

На 20 юни, Световният ден на бежанеца, Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН) иска да почете силата и издръжливостта на повече от 45 милиона хора около света, които са били принудени да напуснат домовете си подари войни и гонения.

информация на http://immigrant-bg.eu/

Във връзка с деня на бежанците на 30 юни в Бургас КЦ“Морско казино“, Фондация Астика ще подкрепи благотворителния концерт.

Б Е Ж А Н Ц И
Никола Фурнаджиев

Издигна се огромен месец снощи
като свиня нощта се черна тръшна
и вятъра лети и бие още
над урвите и сламените къщи.

Запалени, купните страшно светят,
назад е мрак и неотменна гибел
и тъмните, бездънните полета
в прегръдките си черни ни приимат.

Дали ще стигнем някъде на север,
о, господи, гладът пълзи в колата
и гният в кърви тъмните посеви,
и вятъра лети над равнината.

И никога не ще прозвънне сърпа
над веселите ниви да запее,
жени вървят и плачат с черни кърпи
и слънцето през облак черен грее.

Издигна се огромен месец снощи,
като свиня нощта се черна тръшна.
О, господи, пази ни здрави още
и дай ни хляб, и дай ни родна къща.

 

ЩО Е БЕЖАНЕЦ- В международното право бежанците са хора, които: се намират извън своятародна страна или страната, в която живеят постоянно; имат основателен страхот преследване поради своята расавероизповедание, национална принадлежност, членство в социални или политически групи; не могат или не желаят да се възползват от закрилата на тази държава, или не искат да се върнат там, заради страх от преследване. Бежанците са част от по-широката група наразселените лица. Отличават се от икономическите мигранти по това, че вторите доброволно напускат своята страна по икономически причини. Разликата между бежанците и вътрешно разселените лица е, че вторите не преминават през международни граници.

Тези, които искат статут на бежанци, понякога са наричани политически бежанци. Казва се, че на тях им се предлага политическо убежище. Най-често молбите за убежище изтъкват политически и религиозни причини.

В света около 10 страни дават квоти на бежанци, които живеят например в бежански лагери. Обикновено това са хора, които бягат от война. В последните години квота получават хора от ИранИрак и бивша Югославия.