Резултати от класирането на проектни предложение по конкурс за финансиране на микропроект по програма „Доброволчеството като философия и начин на живот“ на фондация „АСТИКА”, с краен срок на кандидатстване 24 юли 2014 г.

Share

 

дфнжРезултати от класирането на проектни предложение по конкурс за финансиране на микропроект по програма „Доброволчеството като философия и начин на живот“ на фондация „АСТИКА, с краен срок на кандидатстване 24 юли 2014 г.

 

РЕЗУЛТАТИ

 До крайния срок на кандидатстване са постъпили три проектни предложения на:

  1. Проект „Толерантност без граници” на сдружение „Дружество за Обединените нации в България” ( ДООНБ);
  2. Проект „Пътят към надеждата-мост за толерантност” на сдружение „Младежка доброволческа мрежа” (МДМ);
  3. Проект „ Културни измерения” на сдружение „Българска асоциация за социално подпомагане и услуги” (БАСПУ);

До оценка на проектните продложения не бе доспуснат проекта на сдружение „БАСПУ”, поради административно несъотвествие. Сдружението не е вписано в НИСМ. Останалите два проекта бяха разгледани и оценени от селекционната комисия.

След оценка на качеството на проектните предложения, селекционната комисия одобри за финансиране проекта на сдружение „Младежка доброволческа мрежа” – „Пътят към надеждата-мост за толерантност”. Във връзка с това селекционната комисия препоръча на управителя на фондация „Астика” да покани да подпише договор за финансиране на микропроект със сдружение „Младежка доброволческа мрежа”.

Фондация „Астика” благодари на всички за проявения интерес към програмата за микропроекти „Доброволчестовто като философия и начин живот” и им пожелава успех в тяхната активна доброволческа дейност.