ИНФО АКТИВИТИ ПО ПРОЕКТ ЛАБОРАТОРИЯ ЗА МЛАДЕЖКА АКТИВНОСТ

Share

DSC_0027DSC_0026DSC_0019DSC_0014DSC_0013DSC_0005DSC_0004DSC_0003DSC_0002DSC_0001DSC_0025 DSC_0019 DSC_0035 DSC_0054 DSC_0062 DSC_0058 DSC_0049 DSC_0047 DSC_0070 DSC_0073

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организиране и провеждане на 10 информационни дни. Информационните дни се провеждат в четирите областни центъра: Бургас, Сливен, Стара Загора, Ямбол и в 6 по-малки населени места, които предварително сме определили като пилотни, а именно: Руен, Сунгурларе, Царево, Елхово, Котел и Казанлък. Целта на дейността е да информираме целевите групи: младежите и вземащите решения, както и местната общност и медии за целите и дейностите на проекта, както и приноса на донорската програма. В организацията и реализацията на дейността вземат участие екипа на проекта и доброволци към организацията, които изготвят и представят интерактивна презентация, пресъсобщения, медийни събития и др.