Старт на МИКЦ Астика от малките населени места-община Царево

Share

DSC_0006Екипа на  проекта  си поставя цел да  създаде устойчивост, да надгради и развие дейността на младежки информационно–консултантски център “МИКЦ- Астика” след успешното реализиране на предишният. Чрез проекта се цели да се предоставят качествени и достъпни услуги, съответстващи на потребностите и интересите на младите хора, както и да се повиши тяхната мотивация за личностното им развитие и активно участие в обществения живот, в това число да насърчи адаптивността им към европейските ценности и стандарти. Целева група на проекта са младежи на възраст между 15  и 29 години от област Бургас (13 общини). По проекта са предвидени дейности за  предоставяне на информационни и консултантски услуги, обучения и свободна зона (като сме заложили традиционни инициативи, акции и кампании на фондация Астика) . С оглед осигуряването на равен достъп и равнопоставеност на целевата група е предвидено реализиране на временни/ мобилни информационно-консултантски приемни в малките населени места на област Бургас, имено  за това днес на 15.декември 2014г., избрахме  стартирането на МИКЦ Астика от Община Царево.DSC_0006