Кандидатстване за участие в обученията на „Лаборатория за младежка активност“

Share

Ще бъдат проведени пет обучения за младежи от 15 до 29 години.

Целта е младежите да придобият ключови компетенции за ефективно участие: при изготвяне на общински планове за младежта, консултативни съвети и тематични работни групи по въпросите на младежта. Тематичните модули на обучението са: 1. Лидерство за промяна, работа в екип и работа в мрежа;метода връстници обучават връстници 2. Работа с местните власти, общности и медии; 3. Структурен диалог и форми на активно гражданско участие; 4. Младежка лаборатория – симулация на модели за активно гражданско участие.

В обучението всеки участник ще бъде настанен в базата за обучение и ще му бъде осигурен пълен пансион, учебни материали и заплатени транспортни разходи при представяне на билет.

За  всяко обучение ще бъдат сформирани групи до 12 човека, ще се вземе под внимание мотивацията на  участниците!!!

Проект „Лаборатория за младежка активност” на фондация „Астика” се осъществява в партньорство със сдружение „АСУ Делфи” в 10 пилотни общини от Югоизточния планов регион на страната.

Проекта се реализира с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.

 

Формуляр за кандидатстване: тук

https://docs.google.com/forms/d/1FhqUuF83kzotpO_btT8sw4M03Knf51Hb-D8F6siQGBE/viewform?usp=send_form