Какво трябва да съдържа успешното CV

Share

CV е съкращение от латинския израз Curriculum Vitae, който означава „житейски път“. Затова когато се захващаме със стресиращата задача да създадем перфектната автобиография, не бива да забравяме, че тя е преди всичко честно и сбито изложение на нашия образователен и кариерен път до момента, опита, който сме натрупали и уменията, които сме придобили. Тя е нашата визитна картичка, нашата персонална реклама. Но както има лоши и добри реклами, така има лоши и добри автобиографии. По какво ще ги познаем? Преди всичко по информацията, която съдържат.

Успешното CV не е подробно изброяване на всички (лични и професионални) етапи от живота ни досега, а е филтрирано представяне само на онези компетенции и постижения, които са значими за позицията, за която кандидатстваме. Неговата основна цел е да накара един напълно непознат човек да се заинтригува от нашия „житейски път“, да отдели няколко часа от натоварения си работен график, за да се запознае с нас на живо, и евентуално да ни даде мечтаната работа. Затова първото нещо, което трябва да преценим, когато подготвяме CV-то си, е какво да включим в него и какво е по-добре да пропуснем. Ето и няколко насоки, които ще ви помогнат да направите този избор.

#1 Снимка

Прилагането на снимка към автобиографията не е задължително. Между HR експертите (особено в англосаксонските страни) продължава да се води дебат дали е правилно да се иска фотография на кандидата преди интервюто. Някои анализатори смятат подобно изискване за опасно, защото може да даде повод за дискриминация въз основа на външен вид, възраст, пол и пр., които не би трябвало да имат значение в процеса на подбор. Как ще постъпите зависи изцяло от вас – ако кандидатствате за позиция, при която външният вид е от особено значение, може би няма да навреди, ако прикачите и ваша снимка. Във всички други случаи обаче това не е необходимо.

И ако все пак изберете да изпратите снимка, погрижете се тя да е заснета от професионален фотограф. Плажни и парти кадри, селфита и всякакви други разновидности на смартфон фотографията е по-добре да оставите за личния си профил във Facebook.

#2 Лични данни

Тази информация е необходима, за да могат експертите по подбора да установят самоличността ви и да се свържат с вас в случай, че се интересуват от вашата кандидатура. Личните данни включват:

– Име и фамилия;
– Местожителство (постоянен или временен адрес);
– Телефонен номер – няма значение дали стационарен или мобилен, достатъчно е да посочите този, на който винаги можете да бъдете открити;
– Имейл – за предпочитане е да си направите „официален“ имейл от типаиме.фамилия@mail.bg. Избягвайте прякорите и акронимите, защото не стоят сериозно в очите на експертите по подбор.

Не е нужно да въвеждате семейното си положение (необвързан, семеен, вдовец и пр.), нито колко деца имате. Това са лични данни, които не би трябвало да интересуват HR специалистите. Датата на раждане също не е задължителна освен в случаите, когато работодателят не я изисква изрично. В англосаксонските страни например не се посочва.

#3 Професионални цели

Това е една от незадължителните секции на автобиографията. Препоръчва се, когато не кандидатстваме по конкретна обява, а решаваме да изпратим спонтанно CV-то си до компания, която ни вълнува, макар и в момента да няма отворени позиции. Тук посочваме в кой отдел на организацията искаме да работим и на каква длъжност. По усмотрение на кандидата информацията в този раздел може да се помести в мотивационното писмо.

Когато кандидатствате по конкретна обява обаче, задължително отбележете референтния номер или наименованието на позицията/отдела, така както са отбелязани в съобщението на компанията. Това помага на работодателите да филтрират постъпилите CV-та, което е важно в случаите, когато правят подбор едновременно за няколко позиции.

#4 Професионален опит

Това е най-важната част от вашето CV и затова трябва да й обърнете специално внимание. Правилото тук е да бъдете максимално ясни и конкретни, както и да посочите всички позиции, които сте заемали до момента и които са релевантни за длъжността, за която кандидатствате. Всяка изброена длъжност трябва да съдържа следните елементи:

– Период (от кога до кога сте заемали позицията);
– Роля/позиция;
– Компания (име и бранш);
– Основни задължения/отговорности – помнете, че фокусът трябва да е върху качеството, а не количеството. Това означава да акцентирате върху най-значимите и отговорни дейности, а не върху общия им брой. Бъдете кратки и използвайте формата с „булети“ (списък с изброяване), тъй като е по-четивен и прегледен;
– Постижения – не пропускайте да споменете и постигнатите резултати (колкото по-измерими, толкова по-добре), като например оборот, успешно приключени проекти, увеличаване на клиентите и т.н.

Стажовете също се броят като професионален опит, така че не забравяйте да изброите и по-значимите от тях. Много кандидати правят грешката да упоменават нерелевантен професионален опит – сервитьор/ка, детегледач/ка и пр. Ако кандидатствате за счетоводител, подобна информация е напълно излишна. Ако обаче по една или друга причина държите да я споменете, можете да я включите в отделна секция, като например „Извънпрофесионална дейност“.

В случай че имате много и разнообразен опит зад гърба си, подберете най-значимите примери и ги опишете подробно. Не отбелязвайте каква е била заетостта ви, нито на какъв договор сте били наети: това е информация, за която евентуално ще ви питат по време на интервюто или при постъпване на работа.

#5 Образование

В този раздел трябва да маркирате вашите квалификации в обратен хронологичен ред, т.е. от по-скорошните към по-отдавнашните. Тук влизат и специализации, магистратури, MBA и пр.

Не е нужно да посочвате средното училище, което сте завършили освен ако нямате висше образование. За всяка отделна образователна степен посочвайте датата на завършване, факултета, името на университета, заглавието на дипломната работа и оценка (освен ако не е твърде ниска). Не е необходимо да отбелязвате името на научния ръководител. За магистърските степени е хубаво да уточните и продължителността на обучението.

Ако сте завършили наскоро и нямате значителен професионален опит зад гърба си, можете да акцентирате върху основните изучавани дисциплини. Изберете само най-значимите или интересни за вас, без да изброявате всички предмети и получените оценки по тях.

#6 Допълнителни обучения

Този раздел също е от незадължителните и може да бъде слят с предишния. Понякога особено когато имаме какво да изброим, е хубаво да ги разделим за по-голяма прегледност и яснота. Тук можем да включим семинари, обучения, курсове (например курсове за работа с Microsoft Excel, курсове за „меки“ бизнес умения и пр.), които сме посещавали и благодарение на които сме придобили способности, които биха били от полза на бъдещия работодател.

#7 Езикови умения

Езиковите познания отварят много врати, стига да са реалистично описани, а не преувеличени. Английският е задължителен за повечето фирми, но владеенето на втори език се смята за предимство. Ако сте съвсем начинаещи или уменията ви са на училищно ниво, по-добре е да не ги споменавате. Изключение правят редките езици като китайски, японски, унгарски и т.н. Това, че сте преминали курс на обучение по индийски или иврит, макар и кратък, винаги прави добро впечатление. Помнете, че винаги е добре да доказвате езиковите си познания чрез сертификати, курсове в чужбина или опит в международни компании. Не е нужно да отбелязвате майчиния ви език, освен ако не кандидатствате на работа в чужбина.

#8 Компютърни умения

В днешно време уменията за работа с компютър са задължителни и влизат в длъжностните характеристики на повечето професии. Затова в автобиографията е необходимо да посочите нивото, на което владеете най-разпространените програми като Word, Excel, Power Point и т.н. Важно е и да отбележите дали работите свободно с интернет и електронна поща. Избягвайте фамилиарния тон и разговорния език. Вмъкването на „шегички“ и излишното остроумничене правят лошо впечатление. Оставете личността ви да блесне по време на интервюто, а в CV-то бъдете ясни, точни и информативни. Филтрирайте и прекалено технически термини, които биха били неразбираеми за специалистите по подбор.

Не забравяйте, че автобиографията е нещо като предястие или „предвкусване“ на вашите възможности и качества. Тя цели да запознае бъдещия работодател с основните ви компетенции и кариерния ви път до момента, но в никакъв случай не разкрива всичко за вас. За това служат следващите етапи на подбора. Бъдете готови да докажете във всеки момент уменията, които сте отбелязали в CV-то си. Все повече HR експерти провеждат интервютата на чужд език или дават практически тестове на кандидатите, за да се уверят, че написаното отговаря на действителността.

#9 Лични характеристики

Още един от незадължителните раздели на автобиографията. Ако решите да го включите, опишете в няколко реда вашите качества или особености, които смятате, че могат да бъдат полезни за позицията, за която се борите. Както и при секцията „Професионални цели“, преценете дали мястото й не е по-скоро в мотивационното писмо.

#10 Допълнителна информация

Този раздел също се добавя по желание на кандидата. В него можете да посочите дали притежавате шофьорска книжка, в случай че се изисква от работодателя. Също така тук е мястото да отбележите дали сте склонни да пътувате по работа, да работите на смени, да сменяте често местоработата и пр. Не е необходимо да уточнявате какъв договор предпочитате. Ще имате възможност да изясните условията през по-нататъшните фази на подбора.

#11 Дата и подпис

Уверете се, че CV-то, което изпращате, е актуално. Дори и да не сте правили промени по съдържанието, не забравяйте да актуализирате датата, така че да съвпада с деня на изпращане.

И в заключение, каквато и информация да включите в автобиографията, не забравяйте да я адаптирате спрямо съответната позиция. Груба грешка е да изпращате едно и също CV до различни компании, без да вземете предвид особеностите на работодателя и позицията, за която кандидатствате. В крайна сметка ничий „житейски път“ не преминава по предварително зададен шаблон. Реакциите и очакванията ни се менят спрямо ситуациите, в които попадаме. Същото важи и за CV-то ни – то трябва да отразява богатството и пъстротата на опита ни, като го „пакетира“ по атрактивен и релевантен начин, а не да приравнява всичко ценно в нас под общия знаменател на клишето.

Из karieri.bg