ОБУЧЕНИЕ „Европейско гражданство и младежко участие”

Share

ОБУЧЕНИЕ „Европейско гражданство и младежко участие”

На 09 и 10 април 2015г., екипа на МИКЦ-Астика Бургас, проведе двудневно неформално обучение за младежи от Руенска община на тема „Европейско гражданство и младежко участие”. Темата е част от календара на проекта на МИКЦ Астика финансиран по Националната програма за младежта на Министерство на младежта и спорта. Обучението цели да запознае младежите с хартата за основните права, европейски институции, форми на гражданско и младежко участие при формиране на местните политики. В обучението екипът на обучителите са заложели всички форми на неформалното обучение, като интерактивни презентации, ролеви игри, симулации и др.11096560_723443974442939_4586128001834034606_o 11083921_723443894442947_1085389224057057598_o 11041875_723449047775765_4550324838708916135_o (1)