КАНДИДАТСТВАЙТЕ ЗА УЧАСТИЕ В БЪЛГАРО – КОРЕЙСКИ МЛАДЕЖКИ ОБМЕН – 2015 ГОДИНА

Share
КАНДИДАТСТВАЙТЕ ЗА УЧАСТИЕ В БЪЛГАРО – КОРЕЙСКИ МЛАДЕЖКИ ОБМЕН – 2015 ГОДИНА
От 2007 г. Министерството на младежта и спорта (тогава – Държавна агенция за младежта и спорта) има сключен Меморандум за разбирателство с Република Южна Корея за сътрудничество в областта на младежта. Меморандумът цели насърчаване на партньорството между двете страни по въпроси, свързани с младежта, като фокусът е поставен върху младежките политики, ключовите механизми и добри практики за справяне с проблемите и за посрещане на нуждите на младите хора в сфери като образованието, заетостта и участието в гражданското общество.
През месец юни 2015 г. Министерството на младежта и спорта посрещна Корейска младежка делегация и представители на Министерството на равенство между половете и семейството на Република Южна Корея. В периода 03 – 09 юни делегацията посети пет български града – Габрово, Велико Търново, Варна, Пловдив и София, където се срещна с представители на Младежките информационно – консултантски центрове (МИКЦ), финансирани по Национална програма за младежта (2011-2015) на ММС, с представители на местната власт и с част от екипа на Варна – Европейска младежка столица 2017 г.
В София делегацията беше посрещнатa от г-н Калин Каменов – зам. министър на младежта и спорта, който им пожела да станат посланици на българската култура и традиции в Южна Корея. В края на своята визата младежите изнесоха импровизиран спектакъл в ММС. Чрез спектакъла представиха елементи от богата си култура и вековна история, след което бяха тържествено приветствани от г-н Красен Кралев – министър на младежта и спорта.
В тази връзка, дирекция „Младежки политики“ на Министерство на младежта и спорта има удоволствието да обяви конкурс за подбор на изявени и мотивирани младежи на възраст между 15 и 29 години, които имат интерес към младежките политики, културата и ценностите на Република Южна Корея. Избраните кандидати ще имат възможността да посетят азиатската страна като част от официална делегация на Република България. В продължение на няколко дни младежите ще могат да се запознаят с добри практики в сферата на младежките политики, прилагани в Южна Корея, да усетят вековната история, богатата култура и ценности на азиатската държава. Именно младежкият обмен е ключов, тъй като той ще спомогне за осъществяването на добра комуникация на българските младежи с техни връстници от Южна Корея, което от своя страна ще допринесе за обмяната на опит, визия и ценни идеи. Не трябва да забравяме, че именно младите хора са освен бъдещи лидери, са лидери и днес!
Ако ти си на възраст между 15 и 29 години и се определяш като активен млад човек с интереси към културата и историята на Южна Корея и ако си заинтересован от въпроси, свързани с младежта, изпрати ни своята автобиография на български език и мотивационно писмо (до 300 думи), в което да споделиш с какво участието ти в Програмата би допринесло за твоето личностно и професионално развитие.
Срокът за изпращане на документите за кандидатстване е 29 юни 2015 г. до 18.00 ч. на официалния адрес на дирекцията: youth.policy@mpes.government.bg  .
Посещението на делегацията на Р.България в Р.Южна Корея ще се проведе в периода 26 август – 01 септември, 2015 г. Всички разходи за участието се поемат от Министерството на младежта и спорта.
Пожелаваме ви УСПЕХ!