24-часов HACKATHON

Share

На 19 и 20 юли 2015 година в рамките на „Световните дни на младежката ак11225183_837451566351652_6317327889685208722_nтивност“ МИКЦ Астика проведе 24-часов маратон (HACKATHON).  С корабче до остров света Анастасия край Бургас 20 младежа проведоха двадесет и четири часовото събитие, по време на което с методите на неформалното обучение, работа в групи, форум театър и други бяха генерирани десетки идеи за реализиране на последваща кампания за младежите които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение. С много емоции, настроение  и отговорност се ангажираха младите хора които искат да променят благосъстоянието на своите връстници попаднали в тази ситуация.  Предстоят изработване на продукти които да провокират младежите които нито учат и нито работят, за да настъпи положителна променя в техния живот.