Фондация „Астика“ отбелязва “Международен ден на тоалетната”

Share

Фондация „Астика“ отбелязва “Международен ден на тоалетната”

Бургас, 19.11.2015

 ИНИЦИАТИВА ПОСВЕТЕНА НА СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ТОАЛЕТНАТА

 За  трета година в България доброволци от фондация „Астика” говорият за проблемите на тоалетната

19 ноември е  Световния ден на тоалетната. По инициатива на Фондация „Астика”- Бургас, ще се проведе кампания с цел да се обърне внимание на проблема, пред който са поставени над 2,6 милиарда души в света или това са 40 % от населението на Земята, които нямат тоалетна и течаща вода. Тези хора са поставени в  неподходящи  хигиенни условия, причина за много заразни инфекции – дизентерия, диария и други. Не малка част от българските граждани все още нямат канализация до домовете си и ползават външни тоалетни без течащата вода. Проблемът е актуален за почти всяко българско село или по – бедните градски райони.

На 19.11.2012г., фондация Астика –Бургас ще започне с „отворени врати”  за информиране на младежите в офиса по повод „Деня на тоалетната”, след това младежи-доброволци от  фондация Астика, доброволци от Испания по проект на ЕДС на фондация Астика и „АСУ Делфи“, ще разположат „Душ“ и „Къпещи се човечета“ инсталация в центъра на Бургас ще информират гражданите, както и ще предложат интерактивна игра.

Ето защо доброволците на младежката организация Астика подготвиха свои нагледни материали с апел към гражданите, да се замислят за поблема. На своите плакати доброволците са отбелязали следните факти:

„Ежегодно в световен мащаб 2,2 милиона деца под 5- годишна възраст умират от дехидратация в следствие на диария, т.е. на всяка 14 секунда умира по едно дете от дизентерия. 50 % от болниците в света са заети от пациенти страдащи от зарази в следствие на липсата до безопасна питейна вода и лоши хигиенни условия. Една десета от глобалните заболявания могат да се преодолеят, като се подобри водоснабдяването и канализацията на хората. Това ще повиши и тяхното качество на живот.

„Изчислено е, че подобряването на санитарно  хигиенните условия може да спаси  750 000  деца от смърт годишно.”