Младежка трудова борса в Бургас

Share

Кампания за подпомагане на трудовата реализация на младите хора от гр.Бургас,

Дирекция „Бюро по труда”  Бургас организира провеждането на младежка трудова борса.

Борсата ще се състои на 26.04.2016 г. от 10.00 часа до 13.00 часа в Културния дом на Нефтохимика – площад „Тройката” №4.

На борсата ще вземат участие представители на фирми  от IT – сектора, финансово кредитния и застрахователния бранш, международни вериги в сферата на търговията и общественото хранене, мобилните комуникации, туризма и др. В директен контакт с тях, на принципа „лице в лице” младежите ще могат да потърсят подходящото за тях работно място и получат интересуващата ги за него информация.