Номинации за национален конкурс „Доброволец на годината“ – 2016

Share

Стартира процедурата за VI-тите годишни номинации „Доброволец на годината“, издание 2016 г. Националният конкурс  „Доброволец на годината“  е учреден на 4 декември 2010 г. Целта на конкурса е да насърчи и популяризира приноса на доброволците като им отдаде заслужено признание за осъществена от тях дейност за подобряване на благосъстоянието и солидарността в обществото.

Процедурата за номиране е отворена и се осъществява онлайн с електронна форма.

За 2016 г. могат да бъдат номирани (тук) доброволци с доказан реален принос в следните категории (тематични области): хуманитарни дейности,  околна среда, права на човека, култура и изкуство, спорт и физическа активност, международна доброволческа дейност. Крайният срок за изършване на номинациите е до полунощ на 10 ноември 2016 г.

Номинациите ще бъдат оценени от националната селекционна комисия и подложени на гласуване, вклюително онлайн,  а резултатите ще бъдат оповестени на официална церемония в Бургас , на 5 декември 2016, по повод международния ден на доброволеца.

Организатор на конкурса е фондация „Астика“.

Конкурсът се  осъществява с подкрепата на Община Бургас.

Информацията за конкурса се публикува и актуализира периодично на следните интернет страници: www.astika.eu и www.labyouth.eu

a5521bd3295dd1fb69329c7c420999776d0faed79db10890adpimgpsh_fullsize_distr