Европейско гражданство и младежко участие

Share

На 22 февруари 2017г., с. Люляково (община Руен) Младежки информационно-консултантски център „Астика“ проведе обучение на DSC_0021тема  „Европейско гражданство и младежко участие”. Обучението премина при засилен интерес от страна на младежите, които взеха участие в решаване на казуси свързани с техните права, разписани в официалните документи на ЕС (Харта на основните права).

Екипът на МИКЦ Астика, обърна важно внимание на устойчивостта от резултатите относно участието на младите хора в структурния диалог с училищното ръководство и кмета на селото. В края на обучението участниците получиха сертификат по одобрен образец от ММС. Те заявиха своето задоволство от наученото и желанието си МИКЦ Астика да продължи да работи с тях. Някои от участниците с интерес поставиха свои допълнителни въпроси по темата и други теми по време на двудневното присъствие на екипа на проекта в община Руен (област Бургас).

В дните 22-23 февруари 2017 г., бяха оползотворени от екипа на проекта и младежите за активна информация и консултиране, в рамките на дейността за предоставяне на безплатни и качествени „мобилни услуги за информация и консултация” за младежите област Бургас.

Проект „МИКЦ Астика“ се реализира по Национална програма за младежта (2016-2020) на ММС, с подкрепата на Община Бургас, Областен управител – Бургас, и съдействието на РУО – Бургас.  DSC_0073
DSC_0023
DSC_0018DSC_0059DSC_0071 DSC_0034DSC_0044