ОБЩИНА БУРГАС ПООЩРЯВА СЪС СТИПЕНДИИ НАЙ-УСПЕШНИТЕ СИ УЧЕНИЦИ И ПОЕМА ПЪТНИТЕ ИМ РАЗХОДИ ЗА КОНКУРСИ В ЧУЖБИНА

Share

От тази година стартира изпълнението на общинската програма „Бургаски деца“, която ще насърчава и подкрепя изявени ученици в областта на образование, наука и изкуство. За начало тя е финансово обезпечена със 150 000 лева и резерв за допълнителни разходи. Бюджетът й ще се формира ежегодно с одобрението на местния парламент.

Подробности за програмата съобщиха днес зам.-кметът Йорданка Ананиева и вносителят на предложението за създаването й Веселин Пренеров – председател на комисията по култура в Общински съвет – Бургас.

„Инвестираме в моженето и самочувствието на следващите поколения“, заявиха те.

Предвидените мерки за финансово подпомагане на ученици са следните:

1. Едногодишна стипендия „Бургаски деца“ – примерно, ако ученик е спечелил първо място на олимпиада, може да кандидатства и стипендията да му се отпуска на равни части всеки месец в продължение на една година.

2. Финансово подпомагане за транспорт при участия в международни прояви – талантливи бургаски деца имат знания и шанс за успех в престижни съревнования, които се провеждат далеч, в Европа, Азия, Северна Америка и т.н. Досега често те пропускаха тази възможност за изява, защото семействата им не могат да си позволят транспортните разходи. Предвиденото общинско финансиране по това направление е решение на този проблем.

3. Еднократна финансова награда.

4. Награда „Ученик на годината“, която ще се връчва на празника на града „Никулден“ в няколко категории.

За всеки от изброените видове финансова подкрепа могат да кандидатстват ученици от първи до дванадесети клас, редовна форма на обучение в училище на територията на общината, класирани до трето място на местни, регионални, национални, европейски и световни прояви, включени в списъка на програмата. Този списък, както и размерът на отделните финансови поощрения, ще бъдат публикувани на 15 април в сайта на Община Бургас. Зам.-кметът Йорданка Ананиева и Веселин Пренеров бяха категорични, че ще се съблюдава строго да се взимат предвид резултатите само от престижни конкурси, а не такива, в които всеки участник получава награда. Ще се поощряват и награждават само постижения с тежест.

Важно е да се отбележи, че един ученик може да кандидатства в рамките на годината за финансиране само по едно от изброените направления и да няма наказания в училище. Ако той получава държавна стипендия за изявени деца, не може да получава и общинското финансово подпомагане. При такава ситуация ученикът, респективно родителите му, трябва да избере или държавната, или общинската стипендия.

Начинът за кандидатстване също ще бъде обявен на 15 април. Процедурата ще включва попълване на заявление по образец, прилагане на копия от лични документи, служебна бележка от училището, документ, удостоверяващ класиране или спечелена награда.

Средствата по програмата ще се управляват от експертна комисия, назначена от кмета Димитър Николов, която ще включва общински служители и общински съветници.

Очаквайте на 15 април да бъдат обавени в напълно завършен вид всички правила и параметри на програмата „Бургаски деца“.

Още подробности за кандидатстване по програмата може да намерите на адрес:http://www.burgas.bg/bg/info/index/1044

 

АВТОР: СТЕФАН МИНЧЕВ