Заявка за участие в обучения на МИКЦ Астика

Share

Младежки информационно-консултантски център „Астика“ – Бургас набира участници за двудневни неформални обучения, които ще се проведат от 12 до 15 април 2017, в местността край с. Тополица, област Бургас. Обученията се провеждат от квалифицирани специалисти, одобрени от ММС.
Обученията са безплатни – поемат се всички разходи за транспорт, настаняване и храна на участниците.
За обученията могат да кандидатстват всички младежи между 15 и 29 години, от област Бургас.
Всеки от кандидатите може да заяви участие в едно от трите обучения:.

Теми и дати за провеждане на обученията:
I. Междуличностна, общностна и училищна медиация / дати: 12 и 13 април 2017 г.
(Способ за решаване на спорове и конфликти)
II. Емоционална интелигентност и мотивация за професионална реализация / дати: 13 и 14 април 2017 г.
(Как да управляваме поведението си, взаимоотношения си с останалите, как вземаме лични решения, които водят до позитивни резултати и успех в живота)
III. „Хакатон за младежки работници“ / дати: 14 и 15 април 2017 г.
(Хакатонът е вълнуващо 24 часово преживяване, по време на който ще намерим решение по конкретна задача в младежката работа. Работи се в екипи в условията на конкуренция, 24 часа нон-стоп)

Местата за обучения са ограничени – за всяко обучение ще бъдат одобрени само 12 младежа.
Краен срок за подаване на заявките е 27 март 2017 година!!!
Одобрените кандидати ще бъдат информирани лично до 31 март 2017 г.

За допълнителна информация не се колебайте да се свържете с нас на e-mail: mikc@astika.eu или на тел. 087 8757072.
Обученията се реализират по проект „МИКЦ Астика“, Национална програма за младежта (2016-2020) с подкрепата на ММС, Община Бургас и Областен управител – Бургас.

Долу в активния линк може да попълните вашата заявка:

https://docs.google.com/forms/d/1SL4hxn2im6dP5B42yJnBI3RtcVx8nTiPxDYlYhs_NgE/edit