Стартитра проект „Spirit of Asticus“

Share

 Стартира стратегически проект на фондация „Астика“ по  ЕДС в България по програма „Еразъм+“, за срок от 36 месеца.
Проекта цели „Spirit of Asticus“  да създаде възможност за мобилност на младите хора на възраст 18-30 години, от Италия, Испания и Турция, като им позволи да изразят личната си ангажираност, чрез неплатена – доброволческа служба в области: творчество и култура, околна среда и климатични промени, младеж (младежко участие). В проекта ще вземат участие 15 младежи  през следващите три години , на възраст между 18 и 30 години.
По проекта са предвидени дейности за подготовка на участниците за ЕДС, изпълнение на ЕДС дейности- участие на ЕДС доброволците в подготовката и реализацията на инициативи и дейности по избраните тематични области, в т.ч. подготовка на ежегоден младежки фестивал за улично изкуство „Carrousel“, дейности за опзаване на околната среда и младежко участие; последващи действия за оценка, признаване и разпространение на резултатите. По проекта са предвидени допълващи дейности за перопда на неговото изпълнение: работно атилие, конференция на бъдещето.