Форум ” Жива платформа”

Share

На 16 октомври 2017 в зала “Георги Баев” на Културен център “Морско казино” в Бургас се проведе Форум ” Жива платформа” по проект “Променяме света” на Сдружение “Младежка доброволческа мрежа” финансиран по Националната програма за младежта (2016-2020) на Министерство на младежта и спорта. Във форума се включиха над 40  младежи от регион на Бургас, за да участват в изграждането на нови стандарти за доброволчеството и тяхното прилагане при осъществяване на доброволческа дейност на територията. По време на форума младежите предложиха и редица каузи и инициативи, които желаят да реализират.  

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????