12 Човека 12 идеи

Share

По повод международния ден на черно море на 31 октомври 2017 младежите доброволци от Сдружение “Младежка доброволческа мрежа”по проект “ Променяме света“  финансиран по Националната програма за младежта (2016-2020) на Министерство на младежта и спорта стартираха с първата си инициатива, част от дейността „12 човека 12 идеи“, подкрепени от младежките организации в Бургас, фондация „Астика“, АСУ „Делфи“ и техните доброволци по ЕДС на програма Еразъм+,  почистиха плажната ивица. Инициативата стартира от солниците в Бургас до пристанището и приключи с пикник – концерт до моста в града. а 31Бургас се проведе Форум ” Жива платформа” по проект “Променяме света” на . Във форума се включиха над 40  младежи от регион на Бургас, за да участват в изграждането на нови стандарти за доброволчеството