Доброволец на годината

Share

Фондация „Астика“ получи свидетелство за регистрация на марка.

С регистрационен № 99161 от 14.09.2017 г., Патентното ведомство на Република България официално регистрира марката „ДОБРОВОЛЕЦ НА ГОДИНАТА“ като притежание на фондация „Астика“, за следващите 10 години.

Регистрацията на марката е заслужено признание за активната дейност на фондацията, за насърчаване и поощряване на доброволчеството в България.

На 5 декември 2017 г. в град Бургас, в КЦ „Морско казино“ за VII-ма поредна година, фондация „Астика“ ще връчи годишните призове „Доброволец на годината“. Номинациите за конкурса се осъществяват онлайн, до 19 ноември 2017 г., на следния интернет адрес:  https://goo.gl/forms/4f8vmZTC01QpfUyw1