Тренинг курс „Dont lecture about erasing borders/become the eraser“

Share

Фондация „Астика”- Бургас,  набира 3-ма участника за тренинг курс „Dont lecture about erasing borders/become the eraser“, който ще се проведе от 27 април до 6 май 2018 г. в град Битоля, Република Македония.

Този курс на обучение ще даде шанс на младежките работници още веднъж да проучат всички пречки, пред които са изправени имигрантите и бежанците, ще обсъдят процеса на радикализация и ще се съсредоточат върху творчески и иновативни решения за ефективно включване на мигранти и бежанци.

Участниците трябва да имат опит в такива събития и да имат добри умения по английски език.

Страни по проекта: TURKEY,  SPAIN, ALBANIA,  BULGARIA,  GERMANY, LEBANON, MACEDONIA

Моля изпращайте вашите кандидатури на e-mail: astika2003@abv.bg  до 10.04.2018