Интервю с младежите от ЕКС и ЕДС в Българско национално радио-Бургас

Share

На 21 февруари 2019г., фондация „Астика“ заедно със своите доброволци по ЕДС на програма „Еразъм+“ и ЕКС бяха специални гости на българското национално радио в Бургас. Управителя на организацията и доброволците дадоха интервю специално за радиото по темите за доброволчеството, как Европ подкрепя младите хора и задачите които си поставя фондацията  в новия проект със заглавие „Заедно през времето“, който е три годишен проект на най-новата програма на ЕК на Европейския съюз „Европейски корпус за солидарност“. Изказваме специални благодарности на БНР-Бургас за поканата. С това бе даден и своеобразен старт на проекта през медиите, което играе и важната роля на нашето партньорство за популяризиране на дейностите в полза на обществото, индивидите и общностните групи, чрез които солидарните дейности в проекта целят да окажат положителна промяна в обществото.